Blog

Elżbieta Książek

elzbieta-ksiazek-ppnt-poznan

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju PPNT. W Parku odpowiada za strategię rozwoju oraz system zarządzania relacjami z klientami i interesariuszami.  Ekspert w dziedzinie instrumentów transferu wiedzy i polityki innowacji. Obecnie między innymi koordynuje projekt ESSPO z programu Interreg Europe “Efficient support services portfolios for SMEs” (2016-2021), z 9 partnerami z 7 krajów UE. ego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu – platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji, założonej przez Komisję Europejską. W latach 1997-2004 pracowała ona w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, uczestnicząc w pracach nad regionalną strategią innowacji w ramach projektu „RIS Innowacyjna Wielkopolska”. Poza tym uczestniczyła w proinnowacyjnych przedsięwzięciach PPNT: pierwszych latach działalności ośrodka transferu innowacji (początkowo FEMIRC, następnie IRC), wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Od 1999 tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komicji Europejskie oraz programów INTERREG, uczestniczyła w grupie doradczej programu rozwoju kadr naukowych PEOPLE.

Lista artykułów

Czym nie są, a czym powinny być inteligentne specjalizacje cz. 2

Czym nie są, a czym powinny być inteligentne specjalizacje cz. 1

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.