Wydarzenia

Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Warsztaty

Data rozpoczęcia: 2018-09-20 9.00Data zakończenia: 2018-09-21 14.45

Bezpłatne dwudniowe warsztaty prowadzone przez naszych ekspertów dla osób zainteresowanych udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Zaproszenie http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/dlfiles/Zaproszenie%20-%2020-21.09.2018%20r.pdf

Program http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/dlfiles/Program%20-%2020-21.09.2018%20r..pdf

Horyzont 2020
Horyzont 2020