Lokatorzy

Branża badawczo-naukowa, Lokatorzy komercyjni

Centrum Badań DNA sp. z o.o.

Centrum Badań DNA sp. z o.o.

bud. H, pok. 110, 111, 121, 232
tel. +48 61 646 85 85

e-mail: biuro@cbdna.pl
www.cbdna.pl

Centrum Badań DNA sp. z o.o. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, która świadczy usługi z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej, w oparciu o nowoczesne technologie badań molekularnych. Centrum opracowuje, wdraża i oferuje innowacyjne technologie z zakresu analiz DNA, wnosząc nową jakość do współczesnej diagnostyki medycznej, mikrobiologicznej i weterynaryjnej.