Lokatorzy

Branża badawczo-naukowa, Lokatorzy komercyjni

Inno-Gene SA

Inno-Gene SA

bud. H, pok. 232
tel. +48 61 646 85 85

e-mail: office@inno-gene.eu
www.inno-gene.eu

Spółka Inno-Gene SA została utworzona w celu zarządzania grupą kapitałową, złożoną z podmiotów branży life-science, prowadzących specjalistyczną działalność. Ideą funkcjonowania grupy jest komercjalizacja efektów prowadzonych prac, które są lub staną się usługami, produktami, patentami o określonej wartości rynkowej. Inno-Gene SA prowadzi nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi przez podmioty zależne, jak również zapewnia finansowanie ich rozwoju.