Aktualności

Inteligentne specjalizacje „spotkały” się w PPNT

2018-04-26
PPNT Poznan_forum inteligentnych specjalizacji_12W PPNT kreatywnie dyskutowaliśmy o innowacyjności w regionie. Pomysłodawcą wydarzenia był Urząd Marszałkowski.

26 kwietnia w naszym Parku odbyło się posiedzenie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, z którym PPNT prowadzi wspólnie coraz więcej projektów dedykowanych innowacyjności.

Głównym celem spotkania było tworzenie pomysłów łączących różne branże przemysłu oraz dyskusja o wspieraniu firm wdrażających innowacyjne produkty. Spotkanie miało charakter kreatywnej pracy nad różnymi zagadnieniami związanymi z rozwojem firm w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego. Poszczególne stoliki tematyczne moderowali m.in. specjaliści z PPNT.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, administracji publicznej i samorządowej, pracownicy instytucji wspierających firmy, przedstawiciele świata innowacji i specjaliści z zakresu transferu technologii.

fot. Anna Kurgan