Projekty badawcze

Systemy mikroreaktorowe do intensyfikacji procesów i syntezy organofunkcyjnych silanów oraz ich pochodnych w środowisku cieczy jonowych jako nowego, polarnego rozpuszczalnika aerotycznego. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Synteza silanowych i siloksanowych środków uniepalniających. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA.

Eutektyczne mieszaniny cieczy jonowych – Wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a właściwościami otrzymanych. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA.

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PBS.

Systemiczna odporność nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom: nowe induktory oraz biologiczna i molekularna charakterystyka mechanizmów ich działania. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Skład izotopowy strontu wód dorzecza Odry jako narzędzie badań biosfery i hydrosfery. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego. Projekt realizowany w konsorcjum (Liderem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Projekt dofinansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.