Projekty badawcze

Eutektyczne mieszaniny cieczy jonowych – Wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a właściwościami otrzymanych. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA.

Zaawansowane technologie syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów do zastosowań w materiałach specjalnych. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PBS.

Systemiczna odporność nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom: nowe induktory oraz biologiczna i molekularna charakterystyka mechanizmów ich działania. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego. Projekt realizowany w konsorcjum (Liderem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Projekt dofinansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych. projekt realizowany w konsorcjum z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Wpływ struktury induktorów odporności roślin na ich skuteczność biologiczną. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium 10.