Usługi

Analiza i rozdział związków chiralnych

Wiele z biocząsteczek i farmaceutyków to związki chiralne. Konkretny enencjomer jest przeważnie odpowiedzialny za odpowiednie właściwości biologiczne czy lecznicze, a związki pochodzenia naturalnego występują najczęściej w optycznie czystej postaci.

Synteza asymetryczna prowadzi nierzadko do powstania oprócz pożądanego stereoizomeru, także tego drugiego identycznego w strukturze, a skręcającego światło spolaryzowane w przeciwnym kierunku. Ta pozornie niewielka różnica ma często wpływ na możliwości aplikacyjne konkretnego związku w farmacji.

Dlatego też niezwykle istotnym jest zarówno oznaczenie optycznej czystości produktu (nadmiaru enancjomeru), jak i rozdział powstałych izomerów od siebie. Odbywać się to może na drodze analiz przeprowadzonych z udziałem różnych technik chromatograficznych wykorzystując prochiralne kolumny.

Na czym polega usługa?

Dysponujemy pełnym zakresem analitycznych i preparatywnych kolumn do oznaczania i rozdziału związków optycznie czynnych na drodze chromatografii z nadkrytycznym CO2 (SFC).

Chromatografia SFC dzięki zastosowaniu prochiralnych kolumn pozwala zarówno na oznaczenie składu mieszaniny i nadmiaru enancjomerycznego konkretnego stereoizomeru, ale także umożliwia rozdział enancjomerów od siebie w skali semi-preparatywnej (maksymalnie do 1g na dobę), dzięki zastosowaniu semipreparatywnego chromatografu Investigator z kolektorem frakcji.

Oferta obejmuje między innymi:

  • opracowanie metody analizy i rozdziału związków chiralnych
  • określenie nadmiaru enancjomerycznego konkretnego izomeru
  • analizę ilościową składu mieszaniny
  • rozdział związków chiralnych w skali semipreparatywnej

Opracowanie metod rozdziału i analizy związków chiralnych stanowi klucz do sukcesu w przypadku separacji związków chiralnych. Usługa ta kierowana jest głównie do firm farmaceutycznych, chemicznych i jednostek naukowo – badawczych, zajmujących się syntezą i pozyskiwaniem związków chiralnych.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Chromatografia SFC posiada dobrą rozdzielczość i czułość, umożliwiając ilościowe określenie składu mieszaniny
  • Chromatografia SFC gwarantuje dobry rozdział enancjomerów, nierzadko lepszy niż dla HPLC, czy GC. Sygnały pochodzące od konkretnych izomerów są dobrze od siebie rozdzielone, dając rzetelne wyniki dotyczące składu ilościowego konkretnych stereoizomerów
  • Chromatografia SFC jest zdecydowanie krótsza niż w przypadku HPLC, co ma istotne znaczenie przy badaniach rutynowych, jak i dla samego kosztu analizy, a także w przypadku oznaczania związków ulegających szybkiej degradacji,
  • Dzięki zastosowaniu CO2 analiza ma łagodny przebieg
  • Oferowana metoda ma zastosowanie dla szerokiego spektrum związków