Usługi

Nieniszcząca analiza składu chemicznego materiałów

Jeżeli dla Twojej firmy bądź instytucji ważne jest określenie składu pierwiastkowego stopów metali, złomu, biżuterii, rud, minerałów, a także odpadów stałych o pochodzeniu nieorganicznym oraz antyków i zabytków archeologicznych, a dodatkowo istotna jest szybkość i dokładność pomiarów – zapraszamy do skorzystania z usługi ekspresowej i nieinwazyjnej analizy składu chemicznego materiałów różnego typu.

Na czym polega usługa?

Badanie wykonywane jest przy pomocy ręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z rozpraszaniem energii (EDXRF). Ten w pełni przenośny analizator, wykorzystujący lampę rentgenowską, umożliwia pomiar zawartości pierwiastków (zaczynając od magnezu, a kończąc na uranie). Należy zaznaczyć jednak, że pierwiastki lekkie (np. węgiel, azot, tlen, sód itd.) nie są możliwe do oznaczenia tą metodą. Analiza wykonywana jest automatycznie z wykorzystaniem wybranej przez użytkownika aplikacji pomiarowej. Dokładność uzyskanego wyniku zależy w dużej mierze od składu, faktury i jednorodności badanej próbki. Najlepszą jakość wyników uzyskuje się dla powierzchni płaskich o dużej gęstości (np. stopów metali) oraz drobnoziarnistych proszków. Niebagatelne znaczenie mają również zanieczyszczenia obecne na powierzchni materiału, dlatego należy je w miarę możliwości usunąć.

Usługa dedykowana jest dla przemysłu metalurgicznego, sortowni złomu, zakładów zagospodarowania odpadów, muzeów, jednostek naukowych, przedstawicieli branży archeologicznej oraz centrów badawczo-rozwojowych. Do współpracy zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Wielkim atutem zastosowania przenośnego spektrometru jest fakt, iż badanie może być wykonane w dowolnym miejscu (np. w terenie czy bezpośrednio przy linii technologicznej) bez konieczności transportowania badanego materiału do laboratorium. Pomiar trwa do 1 minuty, a wynik dostępny jest praktycznie natychmiast. Ponadto próbka nie ulega uszkodzeniu w trakcie badania, co ma niebywałe znaczenie w przypadku analizy zabytków archeologicznych.