Usługi

Inkubacja

PPNT Poznan_program Inkubacji

Rozwijasz swoją młodą firmę i potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programu inkubacji w PPNT! Przygotowaliśmy dla Ciebie doradztwo biznesowe, powierzchnie biurowe, a nawet… możliwość zakupu sprzętu, wyposażenia, technologii czy programów IT do 27 tys. zł !

Z czego możesz skorzystać?

 1. Przede wszystkim podzielimy się wiedzą.
  Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet usług doradczych, które pomogą Ci rozwijać firmę. Ich zakres dobrany będzie konkretnie pod potrzeby Twojej firmy (zgodnie z planem jej rozwoju, specyfiką i Twoimi oczekiwaniami). W pakiecie znajdują się też analizy laboratoryjne i okołobiznesowe. Będziecie mogli skorzystać m.in. ze wsparcia w zakresie:
 • Pozyskiwania finansowania: zasady pozyskiwania środków z funduszy publicznych, pisanie wniosków, doradztwo w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego, analiza finansowa;
 • Wykorzystania umiejętności miękkich: komunikacja i budowanie zespołów, techniki kreatywnego myślenia, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych;
 • Strategii biznesowych: innowacyjne modele biznesowe, strategie rozwoju firmy, wychodzenie na nowe rynki i wdrażanie nowych produktów;
 • Ochrony własności intelektualnej: doradztwo w zakresie poszukiwania oraz transferu technologii i wiedzy, analizy „freedom to operate” oraz patent landscape;
 • Pakietu analiz i badań laboratoryjnych
 • Specjalistycznych usług DataCenter PPNT
 • Usług rachunkowych
 • Doradztwa prawnego
 1. Po drugie: udostępnimy Ci powierzchnię biurową i laboratoryjną w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Nowoczesne, przestronne, wyposażone biura i laboratoria czekają na młode firmy i dynamicznych przedsiębiorców.
 2. Całość uzupełnia wsparcie finansowe: program pozwala na zakup środków trwałych (np. specjalistycznego sprzętu, komputerów, urządzeń lub wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. opłacenie procedury patentowania, zakup innowacyjnej technologii, zewnętrznego know-how, ekspertyz, programów IT itp.) aż do 27 tys. PLN

Dla kogo?

Program dedykowany jest osobom, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom, które:

 • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
 • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
 • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy
 • rozwijają się w jednej z poniższych branż:
  • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
  • Wnętrza przyszłości;
  • Przemysł jutra;
  • Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
  • Rozwój oparty na ICT;
  • Nowoczesne technologie medyczne.

W Programie InQbacji PPNT preferujemy firmy, które działają w obszarze chemii, biotechnologii i ICT oraz mają co najmniej 2 osobową strukturę właścicielską.

„Program InQbacji” w PPNT trwa 18 miesięcy.

***

Rekrutacja już otwarta!

Jeżeli zainteresował Cię nasz Program wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Żeby dowiedzieć się więcej o samym Programie – jego organizacji i warunkach udziału w nim zajrzyj do załączonych poniżej dokumentów:

Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do niedzieli 24.03 do godz. 23:59:59.

 

Jeśli masz wątpliwości, sprawdź najczęściej zadawane pytania (plik pdf do pobrania)

***

Więcej informacji:

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub napisz:

Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.
Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN
Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.