Usługi

Inkubacja

PPNT Poznan_program Inkubacji

Rozwijasz swoją młodą firmę i potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programu inkubacji w PPNT! Przygotowaliśmy dla Ciebie doradztwo biznesowe, powierzchnie biurowe, a nawet… możliwość zakupu sprzętu, wyposażenia, technologii czy programów IT do 27 tys. zł!

Rekrutacja do Programu InQbacji w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym rozpocznie się w wakacje 2018 r. Szczegółowych informacji  szukajcie wkrótce.

Z czego możesz skorzystać?

 1. Przede wszystkim podzielimy się wiedzą.
  Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet usług doradczych, które pomogą Ci rozwijać firmę. Ich zakres dobrany będzie konkretnie pod potrzeby Twojej firmy (zgodnie z planem jej rozwoju, specyfiką i Twoimi oczekiwaniami). W pakiecie znajdują się też analizy laboratoryjne i okołobiznesowe. Będziecie mogli skorzystać m.in. ze wsparcia w zakresie:

  • Pozyskiwania finansowania: zasady pozyskiwania środków z funduszy publicznych, pisanie wniosków, doradztwo w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego, analiza finansowa;
  • Wykorzystania umiejętności miękkich: komunikacja i budowanie zespołów, techniki kreatywnego myślenia, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych;
  • Strategii biznesowych: innowacyjne modele biznesowe, strategie rozwoju firmy, wychodzenie na nowe rynki i wdrażanie nowych produktów;
  • Ochrony własności intelektualnej: doradztwo w zakresie poszukiwania oraz transferu technologii i wiedzy, analizy „freedom to operate” oraz patent landscape;
  • Pakietu analiz i badań laboratoryjnych
  • Specjalistycznych usług DataCenter PPNT
  • Usług rachunkowych
  • Doradztwa prawnego.
 1. Po drugie: udostępnimy Ci powierzchnię biurową i laboratoryjną w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Nowoczesne, przestronne, wyposażone biura i laboratoria czekają na młode firmy i dynamicznych przedsiębiorców.
 2. Całość uzupełnia wsparcie finansowe: program pozwala na zakup środków trwałych (np. specjalistycznego sprzętu, komputerów, urządzeń lub wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. opłacenie procedury patentowania, zakup innowacyjnej technologii, zewnętrznego know-how, ekspertyz, programów IT itp.) aż do 27 tys. PLN

Dla kogo?

Program dedykowany jest firmom (uczestnicy muszą mieć założoną firmę), które:

 • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
 • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
 • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy
 • rozwijają się w jednej z poniższych branż:
  • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
  • Wnętrza przyszłości;
  • Przemysł jutra;
  • Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
  • Rozwój oparty na ICT;
  • Nowoczesne technologie medyczne.

W Programie InQbacji PPNT preferujemy firmy, które działają w obszarze chemii, biotechnologii i ICT oraz mają co najmniej 2 osobową strukturę właścicielską.

„Program InQbacji” w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym trwa 18 miesięcy.

Kontakt:

Anna Tórz
tel.: 61 622 69 60
tel. kom.: +48 664 353 401
e-mail: anna.torz@ppnt.poznan.pl