Usługi

Doradztwo strategiczne

Wiele przedsiębiorstw, nawet jeśli prężnie się rozwija, ma problemy z określeniem strategicznych zadań, wyznaczeniem planu działania lub przyspieszeniem ekspansji rynkowej. Nie wynika to z niewiedzy, ale z braku narzędzi do sprawnego zarządzania rozwojem i innowacjami w firmie.

Doradztwo strategiczne to usługa, która pozwala na podstawie istniejącego w przedsiębiorstwie know-how, zbudować wyróżniający się plan strategiczny.

To rozwiązanie jest przeznaczone dla firm, które:

  • stają w obliczu nowych przedsięwzięć i potrzebują wsparcia w zakresie wyznaczenia kierunków dalszego rozwoju,
  • mają konkretny problem do rozwiązania, lub nie wiedzą co stanowi najważniejszą przeszkodę w dalszym rozwoju,
  • chcą na nowo poukładać swoją organizację lub wewnętrzną komunikację,
  • chcą wzmocnić swój potencjał w zakresie wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań,
  • poszukują narzędzi, które pozwolą im lepiej zarządzać rozwojem i w sposób optymalny korzystać ze swojej wiedzy.

Na czym polega usługa?

Doradztwo strategiczne polega na krótkiej, ale intensywnej interwencji przeprowadzonej przez doświadczonego eksperta z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT). Spotkania mają służyć zastanowieniu się nad strategią w odniesieniu do konkretnego problemu, odróżnieniu najważniejszych problemów od spraw pobocznych, określeniu priorytetów i sformułowaniu planu działań.

Interwencja angażuje cały zespół firmy (lub jego część, np. konkretny dział), wykorzystując w pełni zasoby ludzkie, ich wiedzę, a także uwzględnia ich zdanie na temat procesów, które przebiegają w przedsiębiorstwie, problemów i potencjalnych rozwiązań. Podczas pracy z zespołem, konsultant PPNT nie pełni funkcji eksperta, ale funkcję wspierającą. To rozwiązanie pozwala w pełni zaangażować zespół Twojej firmy, a dodatkowo przedstawić mu proste, ale skuteczne narzędzie pracy nad innowacjami, które możesz samodzielnie stosować w przyszłości.

Standardowo planowane są trzy spotkania bezpośrednie: pierwsze –wprowadzające, w którym uczestniczy Właściciel firmy i konsultant oraz dwie sesje strategiczne, które angażują cały zespół. Część pracy wykonywana jest zdalnie, przy czym konsultant pozostaje w stałym kontakcie z zespołem i służy swoim wsparciem. W razie potrzeby służy także wsparciem i doświadczeniem na etapie wdrażania opracowanej strategii w życie.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Doradztwo strategiczne to nowoczesna usługa oparta o unikatową metodologię opracowaną przez uniwersytet z Maastricht w Holandii. Wśród dostępnych obecnie na rynku szkoleń, audytów i doradztwa, wyróżnia ją w szczególności:

  • Krótki czas trwania spotkań, intensywny tok pracy – oszczędzisz czas
  • Konkretny plan działań dla całego zespołu firmy, który jest efektem przeprowadzenia doradztwa
  • Trwałe narzędzie (metoda) do pracy nad innowacjami, które zostaje w firmie i może być samodzielnie wykorzystywane w przyszłości
  • Oszczędność pieniędzy poprzez rozwiązanie konkretnych problemów lub usprawnienie procesów
  • Wykorzystanie potencjału i wiedzy całego zespołu

Zespoły korzystające z Doradztwa strategicznego uczą się priorytetyzować zadania, definiować problemy i kreatywnie je rozwiązywać. To metodologia, która zostaje w Twojej firmie na zawsze i działa nawet po zakończeniu współpracy z PPNT.