Usługi

Trening strategiczny

Trening strategiczny to usługa doradcza skierowana do firm poszukujących optymalnej ścieżki wzrostu. Eksperci PPNT wspólnie z Klientem wypracowują indywidualny plan działań, który pomoże firmie wejść na wyższy poziom rozwoju. Podstawą formułowanych rekomendacji jest dogłębna analiza kluczowych czynników działalności przedsiębiorstwa.

Na czym polega usługa?

Usługa pomaga zaangażować niewykorzystany potencjał.

Klient uczestniczy w dwóch spotkaniach: diagnostycznym oraz doradczym. Pierwsze opiera się na pogłębionych wywiadach z osobami na stanowiskach kierowniczych oraz z wybranymi pracownikami. Podczas kolejnego spotkania prezentujemy rekomendacje wypracowane przez interdyscyplinarny zespół doradczy oraz koncentrujemy się na stworzeniu, wspólnie z przedstawicielami firmy, planu działań, które pozwolą wykorzystać posiadane zasoby do zwiększenia skali działania.

Konsultanci analizują m.in.:

  • Aktualny model biznesowy firmy
  • Źródła pomysłów na innowacje, w zakresie np. produktów, organizacji czy promocji
  • Zasoby wewnętrzne firmy, takie jak zespół, kultura firmy, technologie
  • Jakość współpracy z otoczeniem, czyli np. klientami, dostawcami czy jednostkami badawczymi
  • Otoczenie rynkowe firmy

Audyt z powodzeniem można przeprowadzić w firmach o dowolnej wielkości zatrudnienia: w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Usługa dedykowana jest zarówno firmom planującym rozwój organiczny – w oparciu o własne zasoby, jak i firmom chcącym pozyskać inwestora kapitałowego. Polecamy ją również przedsiębiorcom przygotowującym się do wejścia na nowe rynki lub planującym wdrożyć nowe produkty.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Po przeprowadzeniu analizy, klient otrzymuje jasno zdefiniowane cele rozwojowe dla firmy wraz ze spisanym planem konkretnych działań, które umożliwią ekspansję
  • Spojrzenie ekspertów z zewnątrz dostarcza kadrze zarządzające czytelny obraz sytuacji wewnątrz firmy, co pozwoli poznać realne szanse i zagrożenia procesu rozwojowego oraz wskaże kluczowe obszary rozwoju
  • Diagnoza możliwości rozwoju pokazuje najistotniejsze źródła pomysłów na rozwój firmy i zawiera sugestie w zakresie zarządzania zasobami, aby zapewnić ich efektywne wykorzystanie w odniesieniu do zdefiniowanych celów rozwojowych
  • Określenie kluczowych partnerów oraz sposobów budowania z nimi współpracy

Konsultanci PPNT doradzali już ponad 200 firmom z różnych branż, m.in. informatycznej, budowlanej, produkcyjnej czy handlowej. Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.