Usługi

Analiza freedom to operate

Wejście na rynek zagraniczny z nową technologią wiąże się z szeregiem wyzwań między innymi z ryzykiem dotyczącym możliwych naruszeń praw wyłącznych (patentowych) innych firm.

Przed decyzją o wejściu na rynki zagraniczne warto sprawdzić, czy w danym kraju nie funkcjonują inne, konkurencyjne technologie i czy możemy na dany rynek wprowadzić nasze rozwiązanie.

Doradcy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zapewniają analizę konkurencyjnych, opatentowanych pomysłów i opracowują profesjonalną analizę czystości patentowej w kraju i za granicą, w celu określenia czy dane rozwiązanie nie narusza praw innych podmiotów.

Na czym polega usługa?

Analiza Freedom to Operate jest narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji w zakresie rozwoju rynkowego. Pozwala określić czy dane rozwiązanie nie jest takie samo, jak inna opatentowana technologia i czy nie narusza zastrzeżeń patentowych i zakresu ochrony. Elementy analizy Freedom to Operate są niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1 PO IR – tzw. szybka ścieżka.

W razie potrzeby eksperci PPNT zapewniają kontakt z rzecznikiem patentowym.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Analiza czystości patentowej pomaga określić czy nasze rozwiązanie nie narusza praw innych podmiotów zanim wprowadzi się je na nowy rynek, co redukuje koszty i zmniejsza ryzyko ewentualnych pozwów i odszkodowań
  • Zespół ekspertów PPNT przygotowuje rzetelną analizę i wnioski w oparciu o dane patentowe pochodzące z wiodącej w świece bazy Thomson Innovation
  • Rekomendacje czerpiemy z kilkuletniego doświadczenia we współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej i patentowej firm