Usługi

Biznes w USA i Niemczech

Planujesz wejście na rynki w USA lub Niemczech? Szukasz siedziby, kontaktów, doradztwa, dostępu do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej za oceanem lub u sąsiadów?

Na czym polega usługa?

Poznański Park Naukowo-Technologiczny podpisał umowy o współpracy z parkami zagranicznymi – Science and Technology Park Adlershof (Berlin) oraz University Technology Park (Chicago), na mocy których firmy zlokalizowane w parkach partnerskich mogą łatwo zmienić lokalizację (np. przenieść się z Poznania do Berlina lub z Chicago do Poznania). Taka forma współpracy ułatwia firmom rozpoczęcie działalności na nowym rynku.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Korzystając z usługi, firmy zyskują możliwość łatwego wejścia na rynku zagraniczne (internacjonalizacji) przy wsparciu ekspertów z wiodących parków technologicznych (badanie rynku, konsultacje z pracownikami Parku, utworzenie przedstawicielstwa firmy w USA i Niemczech)
  • Współpraca z parkami to również możliwość prezentacji produktów i usług poprzez dołączenie do rozwijanych przez nie sieci kontaktów.
  • Usługa umożliwia także udział w projektach międzynarodowych w obszarze B+R
  • Rozpoczęcie działalności we współpracy z uznaną instytucją otoczenia biznesu zmniejsza ryzyko inwestycji na rynku amerykańskim i niemieckim.
  • Firmy korzystające z usługi mają dostęp do kluczowych informacji ze swojej branży poprzez stałe komunikowanie się między parkami, co stanowi istotną wartość dodaną dla podejmowania decyzji w firmie
  • Współpraca między parkami umożliwia również uczestnictwo w wizytach studyjnych i stażach organizowanych przez te parki i współpracujące z nimi agencje rządowe
  • Klienci zyskują łatwiejszy dostęp do infrastruktury University Technology Park i Adlershof (biuro dla firm z Polski)
  • Korzystając z usługi, nasi Klienci zyskują również możliwość przeprowadzenia unikatowych badań przez naukowców współpracujących z University Technology Park i Adlershof, a tym samym rozszerzyć prowadzone przez siebie projekty badawcze poza granice Polski i stworzyć międzynarodowy zespół ekspercki
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.