Aktualności

Podsumowanie wizyty Gości z InBIA i EBN w PPNT

2017-04-25

20 i 21 kwietnia br. gościliśmy w naszym Parku dwóch specjalnych gości z ważnych sieci zrzeszających instytucje otoczenia biznesu. Pierwszy raz do Polski przyjechała z wizytą Kirstie Chadwick – prezes  sieci International Business Innovation Association, zrzeszającej ponad 2000 inkubatorów, akceleratorów, instytucji edukacyjnych z 60 krajów. Drugim gościem był Giordano Dichter z European Business Network, największej w Europie sieci skupiającej 250 ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości. PPNT jest członkiem InBIA i właśnie przystępuje do EBN.

20 kwietnia zaprosiliśmy do Parku przedstawicieli wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu, a także Urząd Marszałkowski, aby przedyskutować temat efektywnej inkubacji firm oraz zdiagnozować regionalny ekosystem innowacji. Kolejnego dnia do PPNT przybyli menedżerowie ośrodków innowacji z całej Polski, tj. z Łodzi, Szczecina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Oba dni były niezwykle produktywne, inspirujące oraz pouczające. Poniżej kluczowe wnioski z debaty:

  • Ekosystem innowacji w Wielkopolsce ma podobne wyzwania jak wiele innych na świecie. Głównymi problemami są: komunikacja, współpraca, brak zdefiniowania wspólnych celów.
  • Efektywne wspieranie przedsiębiorczości powinno być głównym celem współpracy różnych instytucji otoczenia biznesu (IOB) w regionie.
  • IOB powinny angażować w swoje działania przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces.
  • W ramach ekosystemu innowacji powinna powstać sieć mentorów wspierających młode firmy.
  • Inkubatory powinny mieć jasne kryteria doboru firm.
  • Bardzo ważnym elementem badania potrzeb klientów, nawiązywania współpracy jest networking. IOB powinny regularnie organizować różne wydarzenia dla przedsiębiorców.
  • Mierzenie efektywności czy wpływu na region parków, inkubatorów jest bardzo trudnym zadaniem, niemniej należy określić Key Performance Indicators i na bieżąco zbierać dane odnoszące się do nich. Dodatkowo należy upubliczniać historie sukcesu i komunikować głośno swoją działalność na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie do PPNT!