Usługi

Szkolenia

PPNT to grono ekspertów posiadających kompetencje w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń dotyczących następujących obszarów:

PISANIE, ROZLICZANIE I ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI W PROGRAMACH RAMOWYCH UE

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Jak napisać wniosek do programu ramowego Horyzont 2020?
  • Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczymi w programie ramowym
  • Budżet projektu w Horyzoncie 2020
  • Warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
  • CORDIS i Participant Portal – serwisy Komisji Europejskiej bez tajemnic
  • Spotkania informacyjne połączone z forum wymiany doświadczeń i możliwością nawiązania bezpośrednich kontaktów nauka-biznes.

Wykaz aktualnych szkoleń znajdziesz tutaj »

INNOWACJE W FIRMIE I JEDNOSTCE B+R

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Kreowanie modelu biznesowego firm technologicznych – Business Model Canvas (forma indywidualnych warsztatów z udziałem klienta)
  • Budowanie kultury innowacji i zarządzanie innowacjami w firmie
  • Strategie komercjalizacji wyników badań naukowych – jak zarobić na technologii?
  • IPR – podstawy zarządzania własnością intelektualną.

Szkolenia zamknięte na zamówienie klienta