Usługi

Szkolenia

PPNT to grono ekspertów posiadających kompetencje w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń dotyczących następujących obszarów:

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE ZESPOŁÓW – WARSZTATY Z ROBOTAMI

To wyróżniające się na rynku szkolenie ułatwiające budowanie zgranych zespołów. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz trenerów z firmy Go4Robot. Po szkoleniu „Komunikacja i budowanie zespołów –  warsztaty z robotami” pracownicy

 • skuteczniej dają i odbierają komunikaty, przez co zespół szybciej osiąga stawiane mu cele
 • pobudzają kreatywność, co owocuje świeżym podejściem do wyzwań stawianych w codziennej pracy
 • rozumieją, jak różnice w typach osobowości wpływają na pracę zespołu
 • bardziej dbają o atmosferę pracy, co ma wpływ na wzrost wydajności i zaangażowania
 • są ze sobą bardziej zintegrowani

Przeczytaj więcej o szkoleniu Komunikacja i budowanie zespołów –  warsztaty z robotami

PISANIE, ROZLICZANIE I ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI W PROGRAMACH RAMOWYCH UE

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Jak napisać wniosek do programu ramowego Horyzont 2020?
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczymi w programie ramowym
 • Budżet projektu w Horyzoncie 2020
 • Warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
 • CORDIS i Participant Portal – serwisy Komisji Europejskiej bez tajemnic
 • Spotkania informacyjne połączone z forum wymiany doświadczeń i możliwością nawiązania bezpośrednich kontaktów nauka-biznes.

Wykaz aktualnych szkoleń znajdziesz tutaj »

INNOWACJE W FIRMIE I JEDNOSTCE B+R

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Kreowanie modelu biznesowego firm technologicznych – Business Model Canvas (forma indywidualnych warsztatów z udziałem klienta)
 • Budowanie kultury innowacji i zarządzanie innowacjami w firmie
 • Strategie komercjalizacji wyników badań naukowych – jak zarobić na technologii?
 • IPR – podstawy zarządzania własnością intelektualną.

Szkolenia zamknięte na zamówienie klienta