Blog

Trudne decyzje w krótkim czasie – czyli jak szybko stworzyć i skutecznie realizować strategię rozwoju firmy

2017-04-26

Pracuję w zespole ds. transferu technologii w PPNT. W naszej codziennej współpracy z firmami z wielu różnych branż, często obserwujemy podobny schemat postępowania: przedsiębiorcy, pochłonięci bieżącymi zadaniami operacyjnymi, rzadko zatrzymują się, by krytycznie ocenić prowadzone działania. Docierają niekiedy do takiego momentu, w którym okazuje się, że nie potrafią już obiektywnie spojrzeć na sytuację, w jakiej znajduje się firma i zdecydować o najlepszych dla niej kierunkach dalszego rozwoju.

Z wielu naszych doświadczeń wynika, że brak umiejętności dokonywania trudnych wyborów co do przyszłości firmy i priorytetyzacji działań stanowi dla przedsiębiorców duży problem.

Niektórzy z nich poszukują w takiej sytuacji wsparcia na zewnątrz. Oferta usług doradczych z zakresu przygotowania strategii rozwoju dla firm, głównie za sprawą licznych projektów finansowanych ze środków unijnych, stała się w ostatnich latach bardzo rozbudowana. Instytucje otoczenia biznesu i firmy doradcze mają do zaproponowania cały wachlarz narzędzi i usług, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy. Problem jednak stanowi niedobór takich narzędzi, które będzie można każdorazowo dostosować do konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się dana firma, jak również, które uwzględnią najważniejsze potrzeby i  problemy przedsiębiorców.

Kiedy zespół doradców z naszego Parku współpracuje z firmami, wyzwaniem jest dostosowanie kolejnych etapów realizacji usług do napiętego grafiku przedsiębiorców. W związku z tym poszukiwaliśmy takiego narzędzia do tworzenia strategii rozwoju firm, które ten problem uwzględni. Tak powstała usługa o nazwie Doradztwo Strategiczne.

Naszym celem było przeprowadzenie krótkiej, ale na tyle intensywnej interwencji, by jej efekty mogły zostać sprawnie wprowadzone w życie i jak najszybciej zaczęły przynosić przedsiębiorcom oczekiwane korzyści. Przy projektowaniu narzędzia skorzystaliśmy z metodologii doradztwa opracowanej przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UNU-MERIT z Maastricht w Holandii. Umożliwia ona wykorzystanie potencjału całego zespołu tworzącego firmę, jego wiedzy i opinii na temat różnych procesów i problemów przedsiębiorstwa. W krótkim czasie przedsiębiorcy uczą się, w jaki sposób wykorzystać wiedzę swoją i swoich pracowników do wyznaczania priorytetów, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i wprowadzania ich w życie. Dzięki temu w przyszłości mogą stosować narzędzie samodzielnie, bez wsparcia doradców z zewnątrz. W kolejnym wpisie pokażę jak działa narzędzie na konkretnym przykładzie i opowiem więcej o jego zaletach.

Martyna Konieczna

martyna Konieczna

Konsultant ds. innowacji
Od 2010 roku współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż, wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. W latach 2010- 2015, jako Innovation Advisor w projekcie PROINCOR (Interreg IV-B Central Europe) oraz audytor Krajowej Sieci Innowacji, przeprowadziła kilkadziesiąt audytów innowacyjności, które miały na celu ocenę poziomu innowacyjności małych i średnich firm w różnych obszarach ich działalności, jak również wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Od 2013 roku pracuje w Dziale Transferu Technologii PPNT. Aktualnie zaangażowana jest przede wszystkim w procesy związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, poszukiwaniem partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej, a także rozwojem nowych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do realnych potrzeb i problemów przedsiębiorstw. Z wykształcenia biotechnolog, stąd też angażowana jest w projekty skierowane do młodych naukowców, jak i dotyczące nauk przyrodniczych, realizowanych w Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.