Usługi

Usługi proinnowacyjne

Czym są usługi proinnowacyjne?

Usługi proinnowacyjne oznaczają szerokie wsparcie w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w firmach. Doradzamy i szkolimy w tematach związanych z transferem i wdrażaniem technologii, zarządzaniem własnością intelektualną, a także poszukiwaniem partnerów do współpracy naukowej i gospodarczej, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Odbiorcami tych usług są przedsiębiorcy, prowadzący działalność opartą na innowacjach oraz naukowcy, którzy są zainteresowani komercjalizacją wyników swoich badań.

Usługi proinnowacyjne i współpraca międzynarodowa PPNT

Jeśli chcesz szybko dostosować się do zmieniającego otoczenia, potrzeb klientów i podnieść swój prestiż, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa ekspertów PPNT w zakresie wprowadzania innowacji w firmie. Pomagamy na poszczególnych etapach procesu wdrażania innowacji, od analizy rynku poprzez określenie zewnętrznych źródeł innowacji, poszukiwanie dostawców technologii, partnerów zagranicznych, pomoc w zaplanowaniu projektu, aż do oceny i wyboru ścieżki ochrony prawnej.

Ponadto będąc członkiem globalnej sieci Enterprise Europe Network (EEN) wspieramy firmy w m.in. międzynarodowej działalności handlowej oraz rozwoju technologicznym poprzez krajowy i międzynarodowy transfer technologii.

PPNT jako akredytowana instytucja otoczenia biznesu

Będąc akredytowaną instytucją otoczenia biznesu świadczymy usługi proinnowacyjne, na które można uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich. W ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorca z sektora MŚP może uzyskać od 50 tys. zł do 420 tys. zł na specjalistyczne usługi doradcze związane z procesem wdrażania innowacji, a także na usługi powiązane z tym procesem, polegające na testowaniu technologii czy korzystaniu z biur i laboratoriów.

Nasze usługi

 ppnt infografika-01

Polecają nas

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.