Aktualności

Zakończyliśmy nabór wniosków dotyczących innowacyjnych sposobów nauczania dorosłych

2016-12-22

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane dokumenty aplikacyjne do  Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PO-PO-JUTRZE.

Każdemu nadesłanemu pomysłowi został przypisany numer identyfikacyjny, który otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną. Numer ten znajdziecie na listach rankingowych i innych dokumentach projektowych, dlatego zachęcamy do jego zachowania!

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do etapu preinkubacji będzie dostępna na stronie www po Nowym Roku.