Blog

Zielona chemia i zrównoważony rozwój, czyli konferencja „3rd Advances in Green Chemistry”

2022-11-21
W dniach 26 – 30 września 2022 Poznański Park Naukowo-Technologiczny zorganizował międzynarodową konferencję naukową „3rd Advances in Green Chemistry”, której tematem przewodnim była szeroko pojęta zielona chemia i zrównoważony rozwój.

 

Komitetowi organizacyjnemu konferencji w składzie: dr Andrea Szpecht, dr Adrian Zając, mgr Dawid Zieliński, dr Rafał Kukawka, dr Justyna Adamska, dr hab. Dominika Narożna, przewodniczył dr hab. inż. Marcin Śmiglak, wiceprezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a sponsorami byli: Innosil Sp. z o. o., Scented Science, Chemat oraz RSC Sustainability. Dodatkowo, czasopismo naukowe Methods and Protocols ufundowało nagrodę dla najlepszego wystąpienia ustnego w wysokości 500 CHF, a Energies – 3 równorzędne nagrody dla najlepszych prezentacji posterowych w wysokości 100 € każda. Wydarzenie posiadało również partnerów medialnych: Methods and Protocols (MDPI), Nanomaterials (MDPI), Przemysł Chemiczny, laboratoryjnie.pl, Biotechnologia.pl, Chemical Synthesis oraz Energies (MDPI). Uczestnikom zapewniono również możliwość opublikowania wyników badań w wydaniu specjalnym czasopisma International Journal of Molecular Sciences, dedykowanym naszej konferencji.

O wysokim poziomie naukowym świadczy skład komitetu naukowego konferencji, do którego udało nam się zaprosić znakomitych ekspertów:

Czytaj dalej

„DLA BŁĘKITNEGO NIEBA” – PODSUMOWANIE PROJEKTU

2022-07-06
W dniu 10 czerwca oficjalnie zakończyliśmy I edycję projektu „Dla błękitnego nieba”. Podczas naukowego pikniku zorganizowanego na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego spotkaliśmy się ze zwycięskimi grupami uczniowskimi, by wspólnie z przedstawicielami Volkswagen Poznań podziękować im za udział w niezwykle ambitnym przedsięwzięciu, jakim było podjęcie się przeprowadzenia badań naukowych opartych o koncepcję nauki obywatelskiej, których celem było zbadanie jakości powietrza oraz zachodzących zmian.

 

 

Kilka słów o nauce obywatelskiej…

Nauka obywatelska  (ang. citizen science) to koncepcja, której celem jest poszukiwanie takich metod badań naukowych, aby służyły one nie tylko prowadzeniu samego procesu badawczego, ale również umożliwiały współpracę pomiędzy środowiskiem naukowców i szeroko rozumianym społeczeństwem.

Czytaj dalej

Cyfryzacja sztuki-pierwsze spotkanie poznańskiego ThinkLab-u

2022-06-01 i

Z inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Stowarzyszenia Blockchain Polska, startupu SmartVerum oraz Pana dr Patryka Lichoty z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zostało zainicjowane spotkanie pt. Cyfryzacja Sztuki | ThinkLab „NFT – możliwości i wyzwania”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

 

Temat cyfryzacji i digitalizacji oraz narzędzi temu służących, szczególnie jeśli chodzi o nowe technologie takie jak blockchain i tokenizacja NFT jest coraz bardziej powszechny w naszym życiu i niemożliwe staje się zepchnięcie, czy też utrzymanie tego tematu na marginesie zainteresowania jedynie grona największych pasjonatów. Istnieje wiele webinariów, materiałów i artykułów objaśniających te kwestie, ale relatywna świeżość niektórych zjawisk stwarza jednocześnie doskonałe pole dla kontrowersji, niedopowiedzeń, uchybień czy nawet oszustw. Szczególnie jeśli na daną technologię patrzymy stereotypowo – przeciętny Polak słysząc „blockchain” kojarzy gojedynie z bankowością i kryptowalutami. Chcąc jednak jak najlepiej poznać zawiłości wspomnianych technologii oraz zastanowić się nad tym, w jakich obszarach naszego życia można je zaimplementować, 21 kwietnia br. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT), z inicjatywy Stowarzyszenia Blockchain Polska (Pani dr Agata Slater), startupu SmartVerum (Pani Jagoda Szulia), Pana dr Patryka Lichoty z UAM oraz gospodarza spotkania, PPNT, zostało zainicjowane spotkanie „Cyfryzacja Sztuki | ThinkLab „NFT – możliwości i wyzwania”.

Czytaj dalej

Co kryją w sobie skorupki jajek?

2022-04-13

Czy wiedzieliście, że skorupka jajka składa się głównie z węglanu wapnia, związku chemicznego, który stanowi również większość muszli morskich?

Nanocząstki węglanu wapnia są układane przez białka w uporządkowane kryształy, ostatecznie tworząc minerał kalcytu, który tworzy powłokę. Powłoka nie jest w rzeczywistości całkowicie lita – ma tysiące maleńkich porów, średnio około 9000, które umożliwiają przenikanie i wypuszczanie gazów. Białko jaja składa się z wielu różnych warstw i w rzeczywistości składa się głównie z wody (90%). Większość pozostałych 10% stanowi szereg białek, które służą różnym celom. Uważa się, że niektóre białka, takie jak albumina jaja kurzego, zapewniają pożywienie rozwijającemu się pisklęciu, jednocześnie blokując działanie enzymów trawiennych.

Czytaj dalej

PO PIERWSZE NIE NISZCZYĆ…

2022-04-07
CZYLI MAGNETYCZNA METODA NIEINWAZYJNA, KTÓRA POZWALA ZAJRZEĆ POD ZIEMIĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologia jest wyjątkową dyscypliną naukową. Swoją główną metodą badawczą – wykopaliskami –  niszczy własny przedmiot badań. Cały proces prac terenowych musi być zatem dokładnie rejestrowany i dokumentowany, ponieważ istnieje możliwość zniszczenia odkrywanego obiektu… Na szczęście metody nowoczesnej archeologii dają szansę prowadzenia bezpiecznych badań nieniszczących.

Czytaj dalej