Strefa firm

Branża badawczo-naukowa, Jednostki naukowo-badawcze (UAM, JBR, PAN), Lokatorzy komercyjni

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. w likwidacji

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. w likwidacji

budynek A1, pok. 108-111
tel. +48 61 822 04 33
e-mail: poznan@cobrabid.pl
www.cobrabid.pl