Strefa firm

Branża badawczo-naukowa, Lokatorzy komercyjni

BioInfoBank Institute

BioInfoBank Institute

bud. H, pok. 245, 250
tel. +48 61 627 21 46
e-mail: info@bioinfo.pl

www.bioinfo.pl


Instytut BioInfoBank jest organizacją badawczo-rozwojową o charakterze non-profit. Jego misja to kreowanie, inspirowanie i rozwój innowacyjnych koncepcji w szeroko pojmowanym obszarze „life-sciences”. Innym celem prowadzonej działalności jest także wspieranie najlepszych polskich naukowców w osiąganiu sukcesów badawczych i wdrożeniowych. W centrum zainteresowań naukowych Instytutu leżą bioinformatyka, biologia molekularna i biotechnologia.