Strefa firm

Branża biotechnologiczna, Branża informatyczna, Lokatorzy komercyjni

ideas4biology Sp. z o.o.

ideas4biology Sp. z o.o.

bud. C, pok. 82
tel. : +48 698 141 228
e-mail: office@ideas4biology.com
http://ideas4biology.com

Firma bioinformatyczna ideas4biology sp. z o.o. zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu bioinformatyki, głownie analizy danych pochodzących z technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS – next generation sequencing), ale nie tylko. Oferuje również szkolenia z programowania dla biologów, statystyki oraz tworzenia baz danych i stron internetowych. Druga gałąź działalności firmy to wykonywanie analiz bioinformatycznych, udział w grantach, projektach badawczych zapewniając wsparcie w analizie danych, przede wszystkim związanych z NGS.

Jednym z największych osiągnięć firmy jest udział  w konsorcjum w projekcie pt: „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu, metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zidywidualizowanej.”, akronim MOBIT, realizowanym w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED – finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

ideas4biology bierze również udział w projekcie ImPRESS – COFUND pt. „Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową”, który jest finansowany w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020.