Strefa firm

Branża badawczo-naukowa, Jednostki naukowo-badawcze (UAM, JBR, PAN), Lokatorzy komercyjni

Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAiE PAN

budynek A2, C1

tel. +48 61 827 97 03

e-mail: przemyslaw.bobrowski@iaepan.poznan.pl
www.iaepan.poznan.pl