Blog

Czy moją firmę stać na patent? – czyli o kosztach patentowania w Polsce i na świecie

2017-03-30

Nie taki diabeł straszny jak go malują… chciałoby się rzec w przypadku rozpatrywania kosztów patentowania. Czy każdą firmę stać na patent? Otóż odpowiedź na to pytanie wymaga wielopłaszczyznowego podejścia.

Koszt zgłoszenia krajowego patentu nie jest wysoki i wynosi 550 PLN opłaty administracyjnej (w przypadku zgłoszenia drogą tradycyjną nie on-line). Ten wydatek raczej większość firm jest w stanie udźwignąć. Trzeba jednak pamiętać, że nie mówimy tu o kosztach usług rzeczniowskich. Kolejne opłaty administracyjne pojawią się w trakcie trwania ochrony, a także procedury patentowej i wyniosą łącznie ok. 1100 PLN w momencie uzyskania patentu. Wciąż stosunkowo niewiele…

Jednakże przedsiębiorcy powinni zastanowić się nad tym, co daje im polski patent. Jego wartość rynkowa jest stosunkowo niewielka – jest bowiem oparta na potencjale tylko polskiego rynku. Polski patent daje wyłączność tylko w Polsce i nie chroni przed konkurencją w innych krajach. Czy zatem firma myśląca o ekspansji międzynarodowej nie powinna pomyśleć o międzynarodowej ochronie swych innowacji? I tu pojawia się konieczność zarządzania własnością intelektualną w celu kontroli jej kosztów. Szeroka ochrona patentowa na arenie międzynarodowej to już wysokie koszty. Począwszy od administracyjnej opłaty za zgłoszenie międzynarodowe (ok. 12000 PLN) oraz wyższych kosztów usług rzeczniowskich – zgłoszenie międzynarodowe bowiem musi być zgłoszone w języku angielskim, niemieckim, bądź francuskim. Po upływie ok. 18 miesięcy od zgłoszenia międzynarodowego należy wybrać docelowe kraje ochrony – co z kolei uruchamia procedurę patentową w poszczególnych krajach i to znów wiąże się z kosztami. Na tym etapie koszty ochrony patentowej sięgać mogą kilkudziesięciu (jeśli nie kilkuset!) tysięcy złotych.

Strategia patentowania zatem powinna być zawsze dobrze przemyślana i zaplanowana. Odpowiedzią na pytanie: patentować czy nie – niech zawsze będzie wnikliwa analiza opłacalności i możliwości pozyskania partnera do komercjalizacji. Na niego bowiem będzie można „przerzucić” część kosztów związanych z ochroną patentową.

Justyna Cięgotura

Zastępca Dyrektora PPNT, Członek Zarządu

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie transferu technologii. Ekspert własności intelektualnej i zarządzania procesem wdrażania innowacji. Wsparła wiele projektów naukowych i badawczych prowadzonych przez naukowców oraz przedsięwzięć firm i stowarzyszeń w zakresie transferu wiedzy i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przez innowacje. Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów zarówno dla środowiska naukowego jak i biznesowego. Posiada tytuł Magistra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz tytuł MBA Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago, USA.