Usługi

Audyty i szkolenia mikrobiologiczne

Dla firm i ośrodków badawczych działających w branży biotechnologicznej stuprocentowa pewność, że produkty lub próbki nie zostały zanieczyszczone mikrobiologicznie jest niezwykle ważna. W tej kwestii najlepiej zapobiegać nieprawidłowościom dzięki wcześniejszej diagnozie niebezpieczeństw (audyt), a w przypadku ich wystąpienia – szybko podjąć niezbędne działania naprawcze we współpracy z doświadczonymi ekspertami.

Warto też pamiętać, że jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem skażenia jest inwestycja w wiedzę i umiejętności pracowników. Dzięki kompetencjom zespołu, systematycznie podnoszonym na profesjonalnych szkoleniach, firma nie tylko minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, ale też zwiększa szanse na powstanie nowych produktów i rozwiązań, które następnie można z powodzeniem skomercjalizować.

Audyty i szkolenia prowadzimy zarówno dla firm, jak i ośrodków naukowych (m.in. szkolimy pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów).

Na czym polega usługa?

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naukowego naszych pracowników, przeprowadzamy audyty u klienta oraz wspieramy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z przekroczeniem dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych.

Realizujemy następujące tematy szkoleń i warsztatów dla pracowników i studentów:

  • Prowadzenie bioprocesów wraz z podstawową i przemysłową obsługą bioreaktorów
  • Zasady pracy w laboratorium akredytowanym według normy ISO 17025, walidacje, dokumentacja, metrologia
  • Systemy zarządzania jakością ISO 9001, systemy bezpieczeństwa żywności ISO 22000, HACCP
  • Ocena i interpretacja wyników kontroli oraz stałego monitoringu jakości mikrobiologicznej
  • Ilościowe i jakościowe oznaczania drobnoustrojów w produktach, zgodnie z obowiązującymi normami
  • Metodologia poboru próbek do badań mikrobiologicznych

Realizując szkolenia posługujemy się przede wszystkim metodami praktycznymi, aktywizującymi uczestników i pozwalającymi na pracę na nowoczesnym sprzęcie, rzeczywiście wykorzystywanym do badań laboratoryjnych.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Nasze szkolenia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie, dzięki czemu uczestnicy szkoleń mają okazję poznać najbardziej aktualne metody pracy, co jest szczególnie cenne dla osób rozpoczynających karierę zawodową oraz dla pracowników firm, które zmodernizowały park maszynowy;
  • Zwiększenie wiedzy praktycznej w zakresie higieny mikrobiologicznej produkcji to szansa na zmniejszenie ilości skażeń i powstawania wadliwych produktów w firmie, a w konsekwencji sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów;
  • Przygotowując szkolenia, audyty lub współpracując w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi stawiamy na indywidualne podejście do potrzeb klienta i przygotowanie oferty oraz metod pracy dostosowanych do jego potrzeb.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych