Usługi

Badania mikrobiologiczne kosmetyków

0


W czasie pandemii COVID-19 działamy bezpiecznie i realizujemy zlecenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Wymagania stawiane producentom podczas wytwarzania i wprowadzania kosmetyków na rynek mają na celu poprawienie bezpieczeństwa konsumentów.

Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyku jest jednym z badań jakie należy wykonać przed wypuszczeniem produktu kosmetycznego do obrotu. Dzięki  niemu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania produktu przez konsumentów.

Badanie to polega na ustaleniu:

 • ogólnej liczby mezofilnych bakterii tlenowych,
 • ogólnej liczby pleśni i drożdży,
 • obecności Escherichia coli,
 • obecności Pseudomonas aeruginosa,
 • obecności Staphylococcus aureus,
 • obecności Candida albicans.

Do mikrobiologicznych badań kosmetyków należy także Test Konserwacji (Challenge Test) czyli badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej kosmetyku. Dzięki niemu określić można jak zakażenie konkretnym patogenem wpłynie na stabilność mikrobiologiczną kosmetyku. Badanie to polega na celowym zakontaminowaniu próbki określonymi drobnoustrojami (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Cadndida albicans i Aspergillus brasiliensis) a następnie sprawdzeniu, czy układ konserwujący zastosowany w danym produkcie skutecznie chroni go przed rozwojem niepożądanej mikroflory. Testy konserwacji przeprowadzane są głownie na etapie projektowania składu kosmetyku i podczas jego produkcji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy usługę zarówno badań na ogólną liczbę mezofilnych bakterii tlenowych, pleśni i drożdży, obecności wyżej wymienionych mikroorganizmów oraz wykonanie testu konserwacji. Analizy wykonujemy zgodnie z normami ISO  lub metodą farmakopealną. Współpracujemy z klientami na etapie produkcji kosmetyków o ustalonym wcześniej składzie, jak również doradzamy w kwestii doboru odpowiednich układów konserwujących.

Na czym polega usługa?

W Laboratorium Mikrobiologicznym PPNT dysponujemy niezbędnym sprzętem do hodowli drobnoustrojów, jak również do ich identyfikacji. Kontrola prób przeprowadzana jest przez wykwalifikowany personel a w Laboratorium zachowujemy wysokie standardy czystości i jakości wykonywanych badań. Stała współpraca ze Zleceniodawcą pozwala na szybką reakcję i wdrożenie nowych procedur w produkcji w przypadku nieodpowiedniego doboru konserwantu.

W ramach usługi oferujemy klientom:

 • Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków zgodnie z normami ISO:

– ogólna liczba mezofilnych bakterii tlenowych (PN-EN ISO 21149),

– ogólna liczba pleśni i drożdży (PN-EN ISO 16212),

– obecność Escherichia coli (PN-EN ISO 21150),

– obecność Pseudomonas aeruginosa (PN-EN ISO 22717),

– obecność Staphylococcus aureus (PN-EN ISO 22718),

– obecność Candida albicans (PN-EN ISO 18416).

lub metodą Farmakopealną.

 • Wykonanie testu konserwacji kosmetyku zgodnie z normą PN-EN ISO 11930 lub metodą Farmakopealną.
 • Pomoc merytoryczną podczas wykrycia niepożądanych mikroorganizmów w produkcie.
 • Optymalizację składu kosmetyku.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Współpracując z nami, Zleceniodawcy dostają gwarancję otrzymania wstępnych wyników w trakcie badania, co pozwala na wdrożenie nowych procedur w momencie gdy dany kosmetyk nie przejdzie testu konserwacji w sposób zadowalający Zeceniodawacę.
 • Oprócz przeprowadzenia badań nasza kadra oferuje również doradztwo w zakresie wytwarzania kosmetyków i doboru układów konserwujących.
 • Staramy się dotrzymywać krótkich terminów realizacji w korzystnej cenie.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych