Usługi

Inkubacja

PPNT Poznan_program Inkubacji

PPNT realizuje program inkubacji dla siedmiu wybranych startupów, które potrzebują wsparcia. Przygotowaliśmy dla nich doradztwo biznesowe, powierzchnie biurowe, a nawet… możliwość zakupu sprzętu, wyposażenia, technologii czy programów IT do 27 tys. zł !

Z czego będą skorzystać?

 1. Przede wszystkim podzielimy się wiedzą.
  Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet usług doradczych, które pomogą Ci rozwijać firmę. Ich zakres dobrany będzie konkretnie pod potrzeby Twojej firmy (zgodnie z planem jej rozwoju, specyfiką i Twoimi oczekiwaniami). W pakiecie znajdują się też analizy laboratoryjne i okołobiznesowe. Będziecie mogli skorzystać m.in. ze wsparcia w zakresie:
  • Pozyskiwania finansowania: zasady pozyskiwania środków z funduszy publicznych, pisanie wniosków, doradztwo w zakresie pozyskania inwestora zewnętrznego, analiza finansowa;
  • Wykorzystania umiejętności miękkich: komunikacja i budowanie zespołów, techniki kreatywnego myślenia, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych;
  • Strategii biznesowych: innowacyjne modele biznesowe, strategie rozwoju firmy, wychodzenie na nowe rynki i wdrażanie nowych produktów;
  • Ochrony własności intelektualnej: doradztwo w zakresie poszukiwania oraz transferu technologii i wiedzy, analizy „freedom to operate” oraz patent landscape;
  • Pakietu analiz i badań laboratoryjnych
  • Specjalistycznych usług DataCenter PPNT
  • Usług rachunkowych
  • Doradztwa prawnego

Dla kogo?

Program dedykowany jest firmom, które:

  • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
  • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
  • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy
  • rozwijają się w jednej z poniższych branż:
   • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
   • Wnętrza przyszłości;
   • Przemysł jutra;
   • Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
   • Rozwój oparty na ICT;
   • Nowoczesne technologie medyczne.

W Programie InQbacji PPNT preferujemy firmy, które działają w obszarze chemii, biotechnologii i ICT oraz mają co najmniej 2 osobową strukturę właścicielską.

„Program InQbacji” w PPNT będzie trwać 18 miesięcy.

Dokumenty Programu:

Regulamin Programu InQbacji

Wzór umowy inkubacji


Znamy już 7 pomysłów, którym zaproponujemy udział w Programie InQbacji PPNT!

Za nami czas wytężonej pracy i trudnych decyzji. Podczas 2 dni spotkań z kreatywnymi pomysłodawcami wysłuchaliśmy prezentacji 14 interesujących koncepcji biznesowych.
Zespół oceniający, w skład którego weszli ekspert PPNT, ekspert zewnętrzny oraz praktyk biznesowy, we współpracy z zespołem projektowym, dokonali wyboru 7 pomysłów, które wesprzemy merytorycznie i infrastrukturalnie w osiągnięciu przez nich zakładanych celów biznesowych.

Po podsumowaniu wyników wszystkich etapów rekrutacji Zespół Oceniający wytypował 7 Uczestników rekomendowanych do podpisania Umowy InQbacji i udziału w Programie InQbacji. Są to (wg. liczby uzyskanych punktów, która jest sumą z oceny merytorycznej formularza oraz oceny ze spotkania):

tab_01

Pozostałych 7 Uczestników znalazło się na liście rezerwowej. Są to (wg. liczby uzyskanych punktów, która jest sumą z oceny merytorycznej formularza oraz oceny ze spotkania):

tab_02

W przypadku niepodpisania umowy przez podmiot zakwalifikowany do Programu, pomysły z listy rezerwowej przesuwane są na listę rankingową.

Zespół Oceniający we współpracy z Zespołem Projektowym sporządzi zindywidualizowaną informację zwrotną dla każdego uczestnika tego etapu.

Oto ostateczna lista pomysłów biorących udział w programie


**

Więcej informacji:

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub napisz:

Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.
Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN
Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.