Usługi

Semi-preparatywny rozdział związków naturalnych

Jeżeli dla Twojej firmy lub zespołu badawczego niezbędne jest uzyskanie dokładnej analizy mieszanin uzyskanych chociażby na drodze tradycyjnej ekstrakcji, bądź kluczowy jest rozdział tych mieszanin na poszczególne składniki bez znacznego wpływu na ich jakość i właściwości – warto skorzystać z chromatografii (SFC) wykorzystującej CO­2 jako fazę ruchomą.

Na czym polega usługa?

Sterowanie ciśnieniem, temperaturą i składem fazy ruchomej istotnie wpływa na jej właściwości, które za każdym razem dostosowane są do wymagań klienta i wraz z nim definiowane. Dodatkowo, usługę przeprowadzamy na nowoczesnym chromatografie analityczno-sempireparatywnym Investigator firmy Waters, wyposażonym w detektor fotodiodowy PDA, a także kolektor frakcji, umożliwiający zbieranie odpowiednich rozdzielonych produktów  do przyłączonych naczyń. Szerokie spektrum dostępnych kolumn chromatograficznych pozwala dopasować uzyskiwane rezultaty do oczekiwań klienta.

Chromatografia semi-preparatywna pozwala na rozdział, oczyszczanie oraz selektywne zbieranie rozdzielonych frakcji  związków pochodzenia naturalnego,  takich jak naturoceutyki, substancje czynne z surowców roślinnych, alkaloidy, tłuszcze, hormony, enzymy, barwniki, aromaty, olejki, terpeny, antyoksydanty.

Usługa ta skierowana jest do przedsiębiorstw, zajmujących się szeroko pojętą chemią związków pochodzenia naturalnego, farmacji, firm zielarskich, kosmetycznych, czy innych produkujących wszelkiego rodzaju ekstrakty. Oferta odpowiada też wymaganiom jednostek naukowo-badawczych uczelni i instytutów a także firm, dla których jakość i czystość produktu jest niezmiernie ważna.

Wydajność to 1 g mieszaniny na dobę.

Oferta obejmuje między innymi:

  • Opracowanie metody separacji produktów
  • Rozdział mieszanin poreakcyjnych lub związków naturalnych na poszczególne składniki lub grupy produktów
  • Puryfikację produktów, poprzez usunięcie zanieczyszczeń na drodze chromatografii
  • Określenie składu ilościowego poszczególnych związków

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Oferujemy możliwość rozdziału szerokiej palety związków o różnej budowie strukturalnej, zarówno tych o niskiej, jak i wysokiej lotności
  • Zastosowana metoda pozwala na uzyskanie wysokiej wydajność rozdziału, dobrej separacji sygnałów, zdecydowanie krótszego czasu prowadzenia procesu, co ma znaczenie dla klientów szczególnie dbających o jakość uzyskanych produktów
  • Chromatografia SFC to również mniejsze zużycie toksycznych rozpuszczalników organicznych
  • Dla instytucji badawczych oraz firm planujących dalsze przetwarzanie rozdzielonych związków, szczególnie istotny jest fakt, że rozdział semi-preparatywny pozwala na uzyskanie produktów, które są łatwiejsze w dalszej obróbce.

 

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych