Usługi

Wycena technologii

Wycena technologii to analiza pozwalająca poznać wartość pieniężną posiadanych przez firmę bądź uczelnię/instytut praw do różnych form własności intelektualnej. Wycenie podlegają szeroko pojęte technologie, wynalazki, usprawnienia, znaki towarowe, know-how i inne prawa wyłączne.

Usługa dedykowana jest zarówno przedsiębiorstwom, jak i uczelniom i instytutom naukowym.

Na czym polega usługa?

W zależności od celu, rodzaju i przedmiotu, stosujemy metody wyceny zalecane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tj.: kosztową, dochodową, rynkową lub metody mieszane. 
Wyceniamy zarówno technologie niechronione, jak i chronione patentami, umowy licencyjne, znaki towarowe (wyceny marki), know-how, prawa autorskie, wartości niematerialne wnoszone aportem. Każda wycena jest sporządzona dla ściśle określonego celu, np.:

  • Zakupu / sprzedaży technologii
  • Licencjonowania
  • Wniesienia aportem
  • Podniesienia kapitału zakładowego
  • Aktualizacji wyceny
  • Ustalenia roszczeń i sporów sądowych itd.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Wycena technologii to narzędzie pozwalające poznać realną cenę rynkową posiadanych wartości intelektualnych
  • Wycena służyć może rzeczywistemu oszacowaniu majątku firmy, a dokument przygotowywany przez grono ekspertów naszego Parku honorowany jest przez banki i inne instytucje udzielające kredytów i wsparcia finansowego
  • Wycena technologii pozwala na opracowanie strategii licencyjnej