Blog

Patenty w życiu przedsiębiorstwa – ile i czy w ogóle coś znaczą?

2017-02-28

Przedsiębiorstwa, które mają na swym koncie zgłoszenia patentowe wiedzą, czemu one służą: podniesieniu konkurencyjności firmy na rynku, wyłączeniu konkurencji z pewnych działań i zapewnieniu firmie wyłączności chronionego rozwiązania. Nie wszystkie jednak firmy patentują swoje rozwiązania. Czy w takim wypadku wciąż patenty innych powinny być w zasięgu ich zainteresowania?

Jak najbardziej tak! Ci, którzy działają w innowacyjnych gałęziach gospodarki, wdrażają nowe rozwiązania, kupują nowe technologie czy maszyny powinni być świadomi istnienia patentów innych i możliwości ich naruszeń – nawet niezamierzonych – które mogą sporo kosztować.

Działając w jakiejkolwiek branży przemysłu, dobrze jest sprawdzić tzw. pole swobód produkcyjno-handlowych (ang. freedom to operate). Cóż ono oznacza? Określa przede wszystkim czy w danej działalności na terenie danego kraju, nie istnieją przypadkiem zgłoszone patenty, które mogą blokować zarówno produkcję, jak i handel naszej firmy. Adoptując na przykład nowe rozwiązanie w swej firmie (np. produkcja makaronu „instant”), należy sprawdzić, czy nie zgłoszono w danym kraju patentu na podobne rozwiązanie. Uruchomienie  produkcji może wówczas wymagać umowy licencji zawartej z uprawnionym do tego patentu. Brak licencji spowoduje naruszenie praw, a to z kolei może przynieść konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe dla firmy naruszającej.

W przypadku istnienia zgłoszenia patentowego należy sprawdzić też jego ważność, gdyż może okazać się, że jest wygasłe i wówczas nie ma przeciwwskazań do wdrażania nawet identycznego rozwiązania. W przypadku planów eksportowych należy w każdym kraju docelowym zbadać czystość patentową – gdyż handel produktami podlegającymi ochronie patentowej również wymaga zgody i licencji uprawnionego. By zatem nie naruszyć praw innych, należy przeprowadzić analizę patentową w każdym z krajów planowanego eksportu.

Więcej o analizie freedom to operate

Justyna Cięgotura

Zastępca Dyrektora PPNT, Członek Zarządu

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie transferu technologii. Ekspert własności intelektualnej i zarządzania procesem wdrażania innowacji. Wsparła wiele projektów naukowych i badawczych prowadzonych przez naukowców oraz przedsięwzięć firm i stowarzyszeń w zakresie transferu wiedzy i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przez innowacje. Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów zarówno dla środowiska naukowego jak i biznesowego. Posiada tytuł Magistra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz tytuł MBA Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago, USA.