Aktualności

Program InQbacji – wyniki oceny formalnej

2019-03-29

Ostatnie dni były dla nas czasem wytężonej pracy nad weryfikacją zgłoszeń do Programu InQbacji. Po sprawdzeniu zgodności dostarczonych informacji z wymogami formalnymi do oceny merytorycznej skierowanych zostało 19 projektów.

Lista znajduje się w załączniku.

Wyniki oceny formalnej