Aktualności

3 nowe projekty dla PPNT z Horyzontu 2020

2019-08-06

W ostatnim czasie dotarły do nas wspaniałe wieści z Brukseli ! Będziemy koordynować 3 projekty w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020.

Pierwszy, największy, projekt koncertuje się na wspieraniu „deep tech digital startups” w wyjściu na rynki międzynarodowe, nawiązywaniu współpracy z korporacjami i w konsekwencji skalowaniu swojej działalności. Zakłada dwie ścieżki wsparcia – dla samych startupów (szkolenia, programy softlandingowe) oraz dla interesariuszy ekosystemów (wymiana doświadczeń między interesariuszami, szkolenia, opracowanie wspólnego łańcucha wartości dla startupów w obrębie konsorcjum). W konsorcjum projektowym oprócz PPNT ż znalazły się także estoński Tehnopol – park technologiczny z Tallina, litewski Park Naukowo-Technologiczny z Kowna, DTU Skylab z Kopenhagi (nasz partner w EU-XCEL oraz Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców) oraz Technova Barcelona. Wszyscy nasi partnerzy podobnie jak PPNT działają w sieciach IASP lub/i EBN.

Projekt potrwa 24 miesiące, jego rozpoczęcie zaplanowaliśmy na IV kwartał 2019 r. lub I kwartał 2020 r., a budżet na wszystkie działania wynosi prawie 1,5 mln euro.

Drugi projekt to wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu działań komunikacyjnych i marketingowych z zagranicznymi ośrodkami innowacji z Tallinna, Kowna oraz Malagi. W efekcie zaprojektujemy nowe narzędzia wsparcia naszych lokatorów oraz dotarcia do potencjalnych klientów.

Trzeci projekt o nazwie Create4value pozwoli nam przetestować innowacyjną metodykę pracy z przedsiębiorstwami z Wielkopolski. Będziemy współpracować z firmami za pomocą ko-kreacji w celu uwolnienia ich potencjału innowacyjnego i doprecyzowania potrzeb w zakresie wdrażania nowych produktów.

Realizację wszystkich tych projektów zaczynamy tuż po wakacjach !