Strefa firm

Foundations, virtual office tenants

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Virtual office tenant
building C4, room 51
phone: +48 22 465 84 16

e-mail:  biuro@sooipp.org.pl
www.sooipp.org.pl