Usługi

Inwestycje kapitałowe

Oceniliśmy pomysły zgłoszone do Funduszu Zalążkowego PPNT

W marcu br. zakończyliśmy nabór innowacyjnych pomysłów do Funduszu Zalążkowego PPNT.

Komitet Inwestycyjny dokonał wyboru projektów do etapu preinkubacji. W najbliższym czasie wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili swoje pomysły zostaną poinformowani mailowo o rezultacie procesu rekrutacji.

Proces rekrutacji

proces rekrutacyjny_grafika

Pierwszy, elektroniczny etap rekrutacji

KROK 1: Aby zgłosić pomysł należy do 17 marca 2017 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

WZÓR FORMULARZA (TYLKO DO ODCZYTU)

KROK 2: Po wypełnieniu formularza elektronicznego (najpóźniej do dnia 24 marca 2017 roku) konieczne jest dostarczenie do siedziby Fundacji UAM (osobiście lub listem poleconym pamiętając, że za dzień doręczenia uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłyną faktycznie pod wskazany adres) następujących dokumentów:

  1. prawidłowo wypełniony i podpisany w dwóch miejscach Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem,
  2. prawidłowo wypełnioną i podpisaną Deklarację braku powiązań.

Adres doręczenia dokumentów:

Zespół Inwestycji Kapitałowych
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, budynek A
61-612 Poznań

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy – załącznik 1 do Regulaminu
Deklaracja braku powiązań – załącznik 2 do Regulaminu
Wzór umowy preinkubacji – załącznik 3 do Regulaminu

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 61 827 97 11, e-mail: zik@ppnt.poznan.pl

Fundusz Zalążkowy PPNT

PPNT od wielu lat wspiera pomysłodawców i młode firmy w realizacji ich celów biznesowych. W latach 2011-2014 zrealizowaliśmy projekt InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych, w wyniku którego zainwestowaliśmy blisko 8 mln zł w kilkanaście projektów we wczesnej fazie rozwoju (seed).

W rezultacie powstało trzynaście spółek kapitałowych. Na początku 2016 roku z sukcesem odsprzedaliśmy udziały w PhotoHiTech sp. z o.o. Grupie Kapitałowej Synthos S.A., która jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Druga spółka, w której sprzedaliśmy udziały to firma uBirds, zajmująca się elementami elektronicznymi montowanymi w pasku, dzięki którym tradycyjny zegarek może zyskać funkcję smartwatcha.

Zespół inwestycji kapitałowych

inwestycje

Katarzyna Wlaź absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz programu szkoleniowo-stażowego TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanford USA. W latach 2011-2014 zrealizowała projekt InQbator Seed, którego efektem było zawiązanie trzynastu spółek portfelowych wspartych kapitałowo przez Fundację UAM. Od 2014 roku odpowiada za nadzór właścicielski i rozwój funduszu zalążkowego. Pełni funkcję członka rad nadzorczych czterech spółek portfelowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmie doradczej, gdzie zajmowała się doradztwem gospodarczym i transakcyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jako menedżer ds. projektów koordynowała oraz sporządzała projekty związane z pozyskiwaniem kapitału zewnętrznego, w tym z funduszy unijnych, NewConnect, z udziałem inwestorów branżowych oraz finansowych. Doradca i trener z zakresu finansów i współpracy z inwestorem. Jako audytor Krajowej Sieci innowacji sporządzała analizy finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz, ściśle współpracując z Działem Transferu Technologii, sporządzała wyceny technologii, a także uczestniczyła w realizacji projektu Inkubator Innowacyjności.

Piotr Nędzewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podyplomowych studiów menedżerskich oraz studiów podyplomowych Menedżer Innowacji realizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swojej karierze doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie konsultingowej Grant Thornton, gdzie brał udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych, jak również w firmie NYTKO S.A.,  gdzie na stanowisku starszego konsultanta odpowiedzialny był za projekty doradcze z zakresu ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, jako audytor Krajowej Sieci innowacji oraz konsultant ds. transferu technologii, odpowiedzialny był za rozwój usług proinnowacyjnych. Od 2016 r. odpowiada za nadzór właścicielski i rozwój funduszu zalążkowego. Pełni funkcję członka zarządu (Innosil sp. z o.o.) oraz zasiada w radach nadzorczych spółek, w których udziały posiada Fundacja UAM (IC Solutions sp. z o.o., NanoSynHap sp. z o.o., XCG Prospecting sp. z o.o.).

Spółki portfelowe

Inwestycje w innowacyjne spółki prowadzone są w PPNT od 2011 r. W tym momencie w naszym portfelu znajduje się kilkanaście innowacyjnych firm.