Usługi

Fundusz Zalążkowy


Działalność funduszu zalążkowego PPNT

Fundusz zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego został utworzony w 2011 roku. Dotychczas fundusz powołał do życia czternaście spółek kapitałowych działających w branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT, inwestując łącznie ponad 8 mln zł.

Lokalizacja funduszu zalążkowego w pierwszym polskim Parku Naukowo-Technologicznym pozwala poza kapitałem, zapewnić spółkom niezbędne otoczenie badawcze, aparaturowe, technologiczne, doradcze i promocyjne.

Do portfela inwestycyjnego PPNT należą między innymi: spółka IC Solutions, Glip, BBH Biotech Polska, NaviSail.

Dzięki zrealizowanym z sukcesem wyjściom kapitałowym, fundusz zalążkowy w 2017 roku przeprowadził kolejny nabór pomysłów i zainwestował w przedsięwzięcie, które jest obecnie rozwijane w ramach spółki Fieldworker.

Kolejny nabór innowacyjnych przedsięwzięć fundusz zalążkowy PPNT uruchomi na początku 2019 roku.Wyjścia z inwestycji


PhotoHiTech sp. z o.o.

W 2016 roku fundusz zalążkowy PPNT z zyskiem odsprzedał udziały w Spółce PhotoHiTech sp. z o.o., działającej na rynku foto utwardzalnych powłok polimerowych. Opracowane przez Spółkę innowacyjne fotoinicjatory przyspieszają proces utwardzania lakierów, farb i innych powłok polimerowych. Rozwiązanie to zostało zauważone i docenione przez jednego z największych producentów surowców chemicznych w Polsce, Grupę Kapitałową Synthos S.A., która odkupiła od funduszu zalążkowego PPNT udziały w spółce PhotoHiTech.


uBIRDS sp. z o.o. (obecnie Invis sp. z o.o.)

W listopadzie 2016 roku nastąpiło kolejne, zakończone sukcesem, wyjście z inwestycji. Udziały w firmie uBIRDS, zajmującej się elementami elektronicznymi montowanymi w pasku, dzięki którym tradycyjny zegarek może zyskać funkcję smartwatcha, sprzedaliśmy inwestorowi branżowemu działającemu na rynku szwajcarskim. Obecnie spółka działa pod nazwą Invis sp. z o.o.

Strona WWW
Portfolio

Obecnie w portfelu funduszu zalążkowego PPNT znajduje się 9 spółek, m.in.:Kogo szukamy?


Pomysłodawców

Poszukujemy Pomysłodawców, którzy planują opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarze: chemii, biotechnologii oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Czekamy na zgłoszenia przede wszystkim od tych przedsiębiorców, absolwentów i naukowców, którzy zdobyli już pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, znają rynek, na którym się poruszają, są świadomi konkurencji i jej produktów oraz planują rozwój zupełnie nowych rozwiązań z wykorzystaniem środków inwestora.


Partnerów branżowych i finansowych

Kluczowe dla nas jest to, aby zgłoszone do funduszu zalążkowego pomysły były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby rynkowe firm, dlatego współpracujemy na co dzień z partnerami branżowymi i finansowymi,  którzy pomagają nam w weryfikacji rynkowej najbardziej nowatorskich pomysłów oraz pomagają znaleźć dla spółek partnerów biznesowych. Jesteśmy otwarci na inwestorów finansowych (instytucjonalnych i prywatnych), którzy wspólnie z nami będą kapitałowo angażować się w najciekawsze pomysły.
Partnerzy

Jeśli chcesz wspólnie z nami współpracować przy rozwoju pomysłów z branży chemicznej, biotechnologicznej lub ICT w przedsiębiorstwach osiągających sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym, zapraszamy do kontaktu!

Obecnie współpracujemy z:
Fundusz zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM powstał w ramach projektu o nazwie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii, technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”. 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

 

ue-800x87