Aktualności

Zmiany w podatkach 2019. Szkolenie dla MŚP

2019-01-09
ZwP30 stycznia w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli MŚP, dotyczące zmian w podatkach, które nastąpiły w 2019 roku. Warto zajrzeć do agendy, bowiem przekrój tematyczny jest szeroki, ale jak zawsze stawiamy przede wszystkim na pragmatyzm!

Szkolenie jest bezpłatne, jednak liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób, dlatego też decydująca jest głównie kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w spotkaniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy/instytucji i ostatecznym zakwalifikowaniu uczestnika się na szkolenie.

Formularz rejestracyjny

Agenda:

08:45 – 09:00 Rejestracja i poranna kawa

09:00 – 11:00 Część I

Zmiany w podatkach dochodowych:

 • zmiany w podatku u źródła – porównanie regulacji 2018 do regulacji planowanych na 2019,
 • wprowadzenie możliwości posługiwania się przez podatników kopiami certyfikatów rezydencji podatkowej,
 • opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej,
 • zmiany przepisów w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej,
 • obniżona stawka CIT 9% dla niektórych podatników,
 • zmiany w zakresie kosztów eksploatacji samochodów,
 • zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych,
 • wprowadzenia odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych,
 • zmiany w zakresie opodatkowania handlu wierzytelnościami,
 • wprowadzenia regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów w przypadku wkładów niepieniężnych w formie wierzytelności do spółek,
 • wprowadzenia nowych zasad raportowania schematów podatkowych „MDR” (Mandatory Disclosure Rules),
 • zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych,
 • danina solidarnościowa,
 • uproszczenie systemu podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – eliminacja dla niektórych podatników obowiązku w zakresie samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych,
 • uchyleniu w ustawie PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego ,
 • uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu.

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:00 Część II

 • Nowe przepisy w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 • Nowe dodatkowe zobowiązania podatkowe dla podatników.
 • Podatek od najmu budynków – nowe regulacje na 2019 rok.
 • Nowe rozporządzenie w zakresie kas fiskalnych.
 • Kasy fiskalne online oraz ich połączenie z Centralnego Repozytorium Kas.
 • Zmiany w podatku VAT na 2019.
 • Nowe uprawnienia dla Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

13:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:00 Dyskusja, pytania indywidualne i zakończenie szkolenia

30.01 Zmiany w podatkach w 2019 r – Program szkolenia

Formularz rejestracyjny

Szkolenie prowadzi Krzysztof Budasz – doradca podatkowy oraz radca prawny i jest współfinansowane ze środków Enterprise Europe Network.

W razie pytań napiszcie do nas:

Anna Klimaszewska, ak@ppnt.poznan.pl; 61 827 97 70

Grzegorz Cieśla, gc@ppnt.poznan.pl; 61 827 97 46

Serdecznie zapraszamy!