Aktualności

Badania jakościowe występowania azbestu

2018-11-13

Azbest_rozproszenie światła_mniejszy

4 mikroskopy stereoskopowe, 3 polaryzacyjne oraz 3 optyczne z kontrastem fazowym. To urządzenia, które wykorzystujemy do oznaczeń jakościowych włókien azbestowych w materiałach budowlanych lub np. w glebie. Wykrywanie azbestu to gra o poważną stawkę – o ludzkie życie. Tym bardziej, że często żyjemy z tym cichym zabójcą od lat.

Azbest dzięki swoim właściwościom znalazł zastosowanie w ponad 3000 technologii, głównie w przemyśle budowlanym, transporcie i energetyce. Groźne włókna tego minerału mogą znajdować się w rurach kanalizacyjnych, klapach przeciwpożarowych, przejściach kabli elektrycznych, tkaninach wygłuszających hałas, taśmach hamulcowych, uszczelkach pod głowicę itp. Bardzo mocno był wykorzystywany w budownictwie w latach 60, 70 i 80 ubiegłego wieku, a więc np. w blokach z wielkiej płyty. Obecność azbestu w danym materiale wykrywa się metodą mikroskopii optycznej w świetle spolaryzowanym.

Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków badawczych w kraju, który jest w stanie sprawnie przeprowadzić badanie jakościowe pod kątem występowania azbestu. Sprawdź naszą ofertę 

Identyfikację azbestu rozpoczyna się od wyizolowania z badanych próbek widocznych wiązek włókien przy użyciu mikroskopu stereoskopowego. Wyizolowane wiązki umieszczane są na mikroskopowym szkiełku podstawowym, na które wcześniej naniesiono kroplę cieczy immersyjnej o współczynniku załamania światła zbliżonym do współczynnika załamania światła odpowiedniego rodzaju azbestu. Przygotowane preparaty mikroskopowe umieszczane są kolejno w wiązce światła spolaryzowanego i przy odpowiednich ustawieniach mikroskopu badane są następujące właściwości optyczne: znak wydłużenia, kąt wygaszania i rozpraszanie światła.

Najgroźniejsze dla zdrowia i życia są włókna respirabilne, które w trwałej postaci zawieszone są w powietrzu i przedostają się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Długość tych włókien jest większa od 5 µm, średnica mniejsza od 3 µm, a stosunek długości do grubości włókna jest większy niż 3:1. Kiedy dostaną się do organizmu mogą powodować pylicę azbestową, międzybłoniaka opłucnej, raka płuc oraz łagodne zmiany opłucnowe.

Sprawdź jak badamy włókna azbestu w wodzie, ściekach i glebie.

Azbest staje się niebezpieczny, kiedy dostaje się do powietrza: w trakcie remontów, rozbiórek, prób odkształcania itp. Wraz z pogarszającym się stanem budynków z lat 60 i 70 XX wieku, liczba przypadków wykrycia wyrobów potencjalnie zawierających azbest wyraźnie rośnie. Warto sprawdzić czy budynek lub instalacja, które chcemy rozebrać, nie zawierają azbestu.

Więcej informacji na temat usuwania azbestu i jego charakterystyki na blogu PPNT.