Aktualności

Pierwsze spotkanie Klubu Przyjaciół Parku

2019-05-15

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 25-lecia PPNT powołaliśmy Klub Przyjaciół Parku w celu budowania jeszcze lepszych relacji z naszymi interesariuszami.

Klub to nieformalne grupa naszych doradców, do której zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych (Wicemarszałek, Z-ca Prezydenta m. Poznania), świat nauki (reprezentanci UAM i 4 naszych poznańskich najważniejszych uczelni), świat biznesu (Volkswagen, Aquanet, 2 lokatorów Parku) oraz jego otoczenie (banki, Wielkopolski Klub Kapitału, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa). Członkiem Honorowym został założyciel PPNT, prof. Bogdan Marciniec.

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 maja. Przy tej okazji odświeżyliśmy Przyjaciołom Parku naszą działalność oraz pokazaliśmy jak Klub wpisuje się w Strategię PPNT. Mamy nadzieję, że stałe utrzymywanie relacji z członkami Klubu będzie owocować ciekawymi i wartościowymi inicjatywami, wydarzeniami czy projektami, z których wszystkie strony będą usatysfakcjonowane.

Wszystkim Przyjaciołom serdecznie dziękujemy za przybycie !