Aktualności

Większa odporność roślin? Mamy na to patent!

2019-02-08

M Smiglak z zespolem

Miło nam przekazać dobre wieści z Urzędu Patentowego RP. Induktor odporności roślin, nad którym dr hab. Marcin Śmiglak, wraz z zespołem, prowadzi badania od kilku lat, uzyskał patent! Oznacza to, że teraz produkt ten, fachowo nazywany „zastosowaniem amidów 7-karboksybenzo[1,2,3]tiadiazolu jako regulatora wzrostu roślin”, jest już prawnie chroniony i możemy wejść w kolejny etap komercjalizacji, jakim jest współpraca z producentem i wprowadzenie produktu na rynek.

Induktor odporności roślin – co to takiego?

Zespół PPNT pod kierownictwem dr hab. Marcina Śmiglaka prowadzi prace badawcze nad stymulatorem rozwoju roślin pobudzającym odporność na infekcje wywoływane przez grzyby, wirusy oraz bakterie atakujące poszczególne gatunki. Technologia ta może być hitem w przemyśle ochrony roślin.

Ekologia a pestycydy

Aby ograniczyć zużycie pestycydów, Unia Europejska wprowadziła w 2009 r. dyrektywę nakładającą  na producentów środków ochrony roślin obowiązek prowadzenia badań nad bezpiecznymi dla środowiska rozwiązaniami. Takim rozwiązaniem jest aktywacja mechanizmów obronnych rośliny, czyli stymulowanie jej odporności na patogeny. Jak dowiódł dr hab. Marcin Śmiglak, można to zrobić w sposób naturalny i bezpieczny zarówno dla rośliny jak i całego środowiska. Wykorzystuje się do tego niektóre bezpieczne, naturalne i syntetyczne związki chemiczne zwane induktorami odporności. Badania przeprowadzone przez naszych naukowców dowiodły, że otrzymane cząsteczki chemiczne są najskuteczniejszymi ze znanych induktorów odporności systemicznej u roślin, efektywnie stymulującym odporność przeciwko szerokiemu spektrum patogenów, takich jak wirusy, bakterie i grzyby jednocześnie. Do tej pory nie pojawił się podobny środek na naszym rynku. Co więcej, technologia oparta na odkrytych induktorach pozwala na zastosowanie preparatu w dawkach do 250 razy niższych niż w przypadku konwencjonalnych środków ochrony roślin. Dr Śmiglak pracuje nad tym rozwiązaniem od lat, a nasz Park jest dumnym partnerem tych badań, wspierając je i rozwijając.

na zdjęciu: dr hab. Marcin Śmiglak z PPNT wraz z zespołem podczas prac nad induktorami odporności roślin