Blog

Deep-tech Enterpreneurship, Stany Zjednoczone i amerykański ecosystem z perspektywy uczestnika International Visitors Leadership Programme.

2023-05-29
Każdy kto kiedykolwiek odwiedził Stany Zjednoczone wie jak bardzo ten kraj różni się od tego co znamy z europejskiego podwórka. Inny jest tam sposób życia, inne są fundamenty tego kraju, inne są też warunki w jakich rozwija się przedsiębiorczość oparta na wiedzy. Właśnie o tym doświadczeniu i swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych napisała dr Anna Tórz, International Cooperation Officer, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

 

DEEP-TECH ENTREPRENEURSHIP w USA w pigułce

Jak bardzo inna i jak bardzo zmienił się krajobraz „deep-tech entrepreneurship” w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 10 lat miałam okazję sprawdzić podczas podróży po USA w marcu tego roku. Na zaproszenie Departamentu Stanu i Ambasady USA w Warszawie, jako jedyna przedstawicielka Polski, spędziłam 3 tygodnie w 5 amerykańskich miastach i na własne oczy miałam możliwość przekonać się co w 2023 roku jest najważniejszym trendem w „deep-tech entrepreneurship” i jakie pomysły byłyby możliwe do wypróbowania na polskim gruncie.

Co spowodowało, że znalazłam się w USA?

Mój pobyt w USA był częścią International Visitors Leadership Program w zakresie ”Science and Technology Entrepreneurship”, którego głównymi celami są:

Czytaj dalej

DYREKTYWA CSRD – CO OZNACZA DLA MŚP?

2023-02-09
Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), opublikowana w grudniu 2022 r. nie tylko znacząco poszerzyła katalog firm  objętych obowiązkowym raportowaniem niefinansowym, ale też mocno podniosła poprzeczkę co do zakresu wymaganych ujawnień i jakości danych, które dotychczas musieli publikować giełdowi giganci,
a od 1 stycznia 2025 roku będą raportowały wszystkie duże spółki[i] (publikując raport w 2026 r.), następnie od 1 stycznia 2026 także małe i średnie spółki giełdowe (raport w 2027 r.).

 

Gdy przedsiębiorcy słyszą, że wymagane już niebawem raporty ESG będą stanowiły obowiązkowy i audytowany element sprawozdań z działalności, że będą sporządzane zgodnie z unijnymi standardami (ESRS), w perspektywie retro- i prospektywnej, po rzetelnej analizie wpływu spółki na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz nie mniej rzetelnym zbadaniu ryzyk i szans aspektów ESG dla kondycji finansowej spółki, w pierwszej kolejności pytają: Czy mnie to dotyczy? Małe i średnie spółki, nie będące tzw. jednostkami interesu publicznego, z ulgą reagują na informację, że nie zostały przewidziane w nowych przepisach i na tym często uznają temat ESG za zamknięty. Czy słusznie? Zdecydowanie nie!

Czytaj dalej

O zgodności projektu z zasadami 6R – część II

2023-02-08
Omówienie kryteriów „6R” wymaga wskazania już na samym początku informacji o tym, że są to zasady zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą zobowiązani realizować projekty unijne.

 

Pomimo wielu wyzwań, w ciągu ostatnich lat przedsiębiorcy dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że koncentrują się na proekologicznych praktykach w swoim działaniu.

 

 

 

W pierwszej części artykułu ( tutaj >>> ) wyszczególnione zostały reguły: refuse, reduce oraz reuse. Poniższy tekst stara się odpowiedzieć na pytania o istotności kryteriów recover, recycle i rethink.

Recover, jako czwarte już kryterium, odnosi się do odzyskiwania surowców i energii z odpadów, zamiast ich wyrzucania. Naturalnym celem tej zasady jest zmniejszenie ilości odpadów i zapotrzebowania na surowce pierwotne. Proces „recover” może obejmować różne metody, takie jak:

Czytaj dalej

OBOWIĄZKOWY KOMPONENT BADAWCZO-ROZWOJOWY W PROJEKTACH UNIJNYCH – CO TO OZNACZA DLA FIRM?

2023-01-31
Luty 2023 r. to miesiąc, w którym po długim okresie oczekiwań, zostaną ogłoszone pierwsze konkursy w ramach obecnej perspektywy finansowej 2021-2027. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego budżet wynosi 7,9 mld euro jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej.
Podobnie jak poprzedni program operacyjny (POIR) podstawowym pojęciem/zagadnieniem/wyzwaniem z którym zmierzą się przedsiębiorcy to prace badawczo-rozwojowe (B+R). Wielkopolscy przedsiębiorcy, podobnie jak ich ogólnopolscy konkurenci są coraz bardziej świadomi istotności tego obszaru aktywności biznesowej. 

Szczególnie istotny dla finansowania innowacji jest Priorytet I FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”.

Czytaj dalej

O zgodności projektu z zasadami 6R

2023-01-30
W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw i konsumentów dostrzega znaczenie zrównoważonego rozwoju, a w konsekwencji –  dąży do wprowadzenia proekologicznych praktyk do swoich działań. W artykule poruszamy zagadnienie kryteriów „6R”, zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą zobowiązani realizować projekty unijne.

 

 

 

 

 

Omawiane kryteria są o tyle istotne, że pomagają w projektowaniu i realizowaniu bardziej zrównoważonych projektów i działań, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko i zasoby naturalne. Ich wprowadzenie i stosowanie w różnych dziedzinach umożliwia bardziej zrównoważony i odpowiedzialny rozwój na skalę globalną.

Wśród zasad „6R” wyszczególniamy:

Czytaj dalej