Blog

Co kryją w sobie skorupki jajek?

2022-04-13

Czy wiedzieliście, że skorupka jajka składa się głównie z węglanu wapnia, związku chemicznego, który stanowi również większość muszli morskich?

Nanocząstki węglanu wapnia są układane przez białka w uporządkowane kryształy, ostatecznie tworząc minerał kalcytu, który tworzy powłokę. Powłoka nie jest w rzeczywistości całkowicie lita – ma tysiące maleńkich porów, średnio około 9000, które umożliwiają przenikanie i wypuszczanie gazów. Białko jaja składa się z wielu różnych warstw i w rzeczywistości składa się głównie z wody (90%). Większość pozostałych 10% stanowi szereg białek, które służą różnym celom. Uważa się, że niektóre białka, takie jak albumina jaja kurzego, zapewniają pożywienie rozwijającemu się pisklęciu, jednocześnie blokując działanie enzymów trawiennych.

Czytaj dalej

PO PIERWSZE NIE NISZCZYĆ…

2022-04-07
CZYLI MAGNETYCZNA METODA NIEINWAZYJNA, KTÓRA POZWALA ZAJRZEĆ POD ZIEMIĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologia jest wyjątkową dyscypliną naukową. Swoją główną metodą badawczą – wykopaliskami –  niszczy własny przedmiot badań. Cały proces prac terenowych musi być zatem dokładnie rejestrowany i dokumentowany, ponieważ istnieje możliwość zniszczenia odkrywanego obiektu… Na szczęście metody nowoczesnej archeologii dają szansę prowadzenia bezpiecznych badań nieniszczących.

Czytaj dalej

Podsumowanie roku 2021

2021-12-16

Grudzień to miesiąc ciekawy. Przełomowy. Wykorzystujemy ostatnie dni urlopów i planujemy już, jak spożytkujemy nową pulę wolnych dni w kolejnym roku. Jest to także niezmiennie moment podsumowań i planów na przyszłość.

W wielu firmach dzieje się to bardzo intensywnie, są momenty hucznego świętowania sukcesów, ale także analiza porażek i wyciąganie wniosków z niepowodzeń. W PPNT ostatni rok to ogromny nacisk na działalność badawczą. Dużo się wydarzyło, dużo się zmieniło i ustandaryzowało i wreszcie, dużo będzie się działo w kolejnych latach. Nadszedł czas na zebranie w jednym miejscu tego czym się zajmowaliśmy, gdzie się pojawialiśmy i jakie badania prowadziliśmy, a co najważniejsze, jaki jest dzisiaj tego efekt.

Ale zanim… to co było słychać w 2021 roku w świecie badawczym? Co odkryto lub z czym wiąże się teraz największe nadzieje?

Od 2019 roku Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) realizuje projekt zatytułowany Top Ten Emerging Technologies in Chemistry, którego celem jest wyłonienie najbardziej istotnych, z punktu widzenia dobrobytu społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju naszej planety, technologii i badań w obszarze chemii. Co roku w zestawieniu finalistów pojawiają się zarówno badacze pracujący nad nowymi odkryciami naukowymi, jak również Ci, którzy w minionym roku skomercjalizowali nową technologią, a także naukowcy, których badania mają największe szanse poszerzyć możliwości dzisiejszej chemii i nie tylko.

Czytaj dalej

Jesień w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM pod hasłem: Praktyczny Wymiar Nauki!

2021-11-18

Początek roku akademickiego to start trzech inicjatyw w ramach działalności statutowej Fundacji UAM. Dwa programy stypendialne i konkurs „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce” różni grupa docelowa, do której adresujemy nasze projekty, ale łączy zdecydowanie wspólny cel: promowanie najlepszych i najaktywniejszych! Mowa o studentach, doktorantach i pracownikach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Czytaj dalej

Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Volkswagen Poznań łączą siły w walce o czyste powietrze

2021-10-12

Wiele dziś mówi się o negatywnych skutkach pandemii COVID-19, które dotknęły różne dziedziny życia społecznego i zawodowego na całym świecie. Laboratorium Wyobraźni PPNT także musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością. Jednak postanowiliśmy podjąć wyzwanie i znaleźć inne możliwości dla swojej działalności, która za swój nadrzędny cel stawia sobie przede wszystkim popularyzację nauki.

Czytaj dalej