Blog

Martyna Konieczna

Starszy konsultant ds. innowacji i transferu technologii
Od 2010 roku współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż, wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. W latach 2010- 2015, jako Innovation Advisor w projekcie PROINCOR (Interreg IV-B Central Europe) oraz audytor Krajowej Sieci Innowacji, przeprowadziła kilkadziesiąt audytów innowacyjności, które miały na celu ocenę poziomu innowacyjności małych i średnich firm w różnych obszarach ich działalności, jak również wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Od 2013 roku pracuje w Dziale Transferu Technologii PPNT. Aktualnie zaangażowana jest przede wszystkim w procesy związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, poszukiwaniem partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej, a także rozwojem nowych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do realnych potrzeb i problemów przedsiębiorstw. Z wykształcenia biotechnolog, stąd też angażowana jest w projekty skierowane do młodych naukowców, jak i dotyczące nauk przyrodniczych, realizowanych w Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym.

Lista artykułów

Mówimy takim samym językiem!

Trening Strategiczny – doradztwo, szkolenie i integracja w jednym.

Trudne decyzje w krótkim czasie – czyli jak szybko stworzyć i skutecznie realizować plan działań strategicznych?