Blog

Trudne decyzje w krótkim czasie – czyli jak szybko stworzyć i skutecznie realizować plan działań strategicznych?

2017-04-26

Na co dzień pracuję jako konsultant w Zespole Innowacji i Transferu Technologii w PPNT. Współpracując z firmami z różnych branż, często obserwujemy podobny schemat postępowania: przedsiębiorcy pochłonięci bieżącymi zadaniami operacyjnymi, rzadko zatrzymują się, by krytycznie ocenić prowadzone działania. Docierają niekiedy do takiego momentu, w którym okazuje się, że nie potrafią już obiektywnie spojrzeć na sytuację w jakiej znajduje się firma i zdecydować o najlepszych dla niej kierunkach dalszego rozwoju.

Z wielu naszych doświadczeń wynika, że brak umiejętności dokonywania trudnych wyborów co do przyszłości firmy i priorytetyzacji działań stanowi dla przedsiębiorców duży problem.

Niektórzy z nich poszukują w takiej sytuacji wsparcia na zewnątrz. Oferta usług doradczych z zakresu przygotowania strategii rozwoju dla firm, głównie za sprawą licznych projektów finansowanych ze środków unijnych, stała się w ostatnich latach bardzo rozbudowana. Instytucje otoczenia biznesu i firmy doradcze mają do zaproponowania cały wachlarz narzędzi i usług, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy. Problem jednak stanowi niedobór takich narzędzi, które będzie można każdorazowo dostosować do konkretnej sytuacji w jakiej znajduje się dana firma, a, mówiąc dokładniej, do indywidualnych wyzwań, potrzeb i możliwości przedsiębiorców. Co więcej, trudno znaleźć wsparcie, które wpisze się w napięty grafik bieżących działań w firmie i przyniesie pożądane efekty w krótkiej perspektywie czasu. Strategia rozwoju kojarzy się zazwyczaj z rozbudowanym dokumentem, który jest zwieńczeniem wielu tygodni, a nawet miesięcy prac i zaangażowania zespołu ludzi w jego tworzenie. Często ten poświęcony czas, tak cenny z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, nie przekłada się na efekt, czyli widziane w krótkim czasie pozytywne skutki wdrożenia poszczególnych działań w życie. Strategia pozostaje jedynie wielostronicowym dokumentem, o którego istnieniu szybko się zapomina. Ta praktyczna wiedza, którą zdobyliśmy w ciągu wieloletniej pracy z firmami, skłoniła nas do poszukiwania takiego narzędzia do tworzenia planów działań, które uwzględni powyższe problemy.

Tak powstała usługa o nazwie Trening Strategiczny. Ma ona na celu zdefiniowanie kluczowych wyzwań, przed którymi aktualnie stoi firma, a które utrudniają jej dalszy rozwój, a następnie stworzenie konkretnego planu działań, odpowiadającego tym wyzwaniom. Koncepcja Treningu Strategicznego oparta jest na metodzie „Strategic Innovation”, opracowanej na uniwersytecie w Maastricht, w Holandii. Trening obejmuje warsztaty oraz pracę on-line, w sposób optymalny angażując czasowo zespół firmy. Cały proces trwa nie więcej niż 6 tygodni. W tym czasie współpracujący z nami przedsiębiorcy uczą się w jaki sposób wykorzystać wiedzę swoją i swoich pracowników do wyznaczania priorytetów, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji co do kierunków rozwoju firmy i wprowadzania ich w życie. Dzięki temu mogą w przyszłości samodzielnie korzystać z narzędzi, które poznają w trakcie współpracy z PPNT.

Naszym celem przy projektowaniu nowej usługi było dostarczenie przedsiębiorcom takiego wsparcia, które szybko odpowie na wyzwania, przed którymi stoją, ale jednocześnie będzie na tyle intensywne, by jego efekty mogły zostać sprawnie wprowadzone w życie i jak najszybciej przynosić oczekiwanie korzyści. Pierwsze doświadczenia z realizacji Treningu Strategicznego w firmach pokazują, że to podejście się sprawdza. W kolejnym wpisie pokażę jak działa usługa na konkretnym przykładzie i opowiem więcej o jej zaletach.

 

Martyna Konieczna

Starszy konsultant ds. innowacji i transferu technologii
Od 2010 roku współpracuje z przedsiębiorstwami z wielu różnych branż, wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań. W latach 2010- 2015, jako Innovation Advisor w projekcie PROINCOR (Interreg IV-B Central Europe) oraz audytor Krajowej Sieci Innowacji, przeprowadziła kilkadziesiąt audytów innowacyjności, które miały na celu ocenę poziomu innowacyjności małych i średnich firm w różnych obszarach ich działalności, jak również wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Od 2013 roku pracuje w Dziale Transferu Technologii PPNT. Aktualnie zaangażowana jest przede wszystkim w procesy związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, poszukiwaniem partnerów do współpracy biznesowej i technologicznej, a także rozwojem nowych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do realnych potrzeb i problemów przedsiębiorstw. Z wykształcenia biotechnolog, stąd też angażowana jest w projekty skierowane do młodych naukowców, jak i dotyczące nauk przyrodniczych, realizowanych w Poznańskim Parku Naukowo- Technologicznym.