Blog

dr inż. Tomasz Zgoła

Opiekun wystaw Laboratorium Wyobraźni PPNT, Edukator

Pracę naukową i popularyzatorską realizuje w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Współtwórca bioindykacyjnych i hydromorfologicznych metod oceny stanu ekologicznego wód płynących. Uczestniczył w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR) stosowanej w standardowym monitoringu rzek w Polsce.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy. Od 2016 roku związany z Laboratorium Wyobraźni, gdzie realizuje liczne tematy edukacyjne, między innymi na temat, globalnych zmian klimatycznych zanieczyszczenia środowiska smogiem oraz odpadami plastikowymi.

Lista artykułów

„DLA BŁĘKITNEGO NIEBA” – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Oxycarenus lavaterae i zmiany klimatyczne cz. 2

Oxycarenus lavaterae i zmiany klimatyczne cz. 1