Blog

Roman Niedzielski

Roman Niedzielski z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM związany jest od 2011
roku, obecnie kieruje Zespołem Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych. Odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych w przedsięwzięcia technologiczne z branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT oraz nadzór
nad spółkami portfelowymi, realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Jest doświadczonym trenerem w zakresie modeli
biznesowych, biznesplanów oraz rozwijania kreatywności. Z ramienia Fundacji UAM pełni funkcję członka Rady
Nadzorczej w spółkach IC Solutions i KPMP Solutions. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Analizy Finansowej Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Lista artykułów

Cyfryzacja sztuki-pierwsze spotkanie poznańskiego ThinkLab-u