Blog

Dr Adrian Zając

Dr Adrian Zając uzyskał tytuł magistra chemii w Akademii Jana Długosza w Częstochowie w 2005 roku. Tytuł doktora nauk chemicznych został mu nadany przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi w 2011 roku. W 2016 roku odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Oakland (USA). Obecnie zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Badań Naukowych w Grupie Syntez Materiałowych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W jego polu zainteresowań znajduje się synteza organiczna i chemia analityczna, stereochemia oraz synteza i zastosowanie cieczy jonowych.

Lista artykułów

Zielona chemia i zrównoważony rozwój, czyli konferencja „3rd Advances in Green Chemistry”

Materia znana i nieznana, czyli co wiemy o budulcu Wszechświata – część III

Materia znana i nieznana, czyli co wiemy o budulcu wszechświata – część II

Materia znana i nieznana, czyli co wiemy o budulcu wszechświata – część I

Fotony, ciecze jonowe i przesyłanie informacji, czyli jak powstają nowe technologie