Blog

dr Justyna Adamska

Dr Justyna Adamska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing. W 2012 obroniła doktorat z dziedziny parków naukowo-technologicznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Ekspert w dziedzinie ośrodków innowacyjności oraz z zakresu marketingu i PR. Kieruje projektami z obszaru wspierania innowacji i upowszechniania tematyki badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki. Współpracuje przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych, związanych z rozwojem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Autorka publikacji na temat parków naukowo-technologicznych, przedsiębiorczości i polityki innowacyjnej.

justyna.adamska@ppnt.poznan.pl

Lista artykułów

O zgodności projektu z zasadami 6R

Czy innowacyjne firmy i naukowcy z pomysłami naprawdę potrzebują wsparcia parków naukowo-technologicznych ?