Blog

dr Joanna Kiersztejn

Pracownik Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w latach 2003-2022.

Od 2013 roku tworzyła i kierowała pierwszym w Wielkopolsce centrum nauki Laboratorium Wyobraźni PPNT.

Od tego czasu, zarówno w środowisku krajowym jak i zagranicznym podejmowała tematy popularyzacji nauki przy użyciu nowych środków dydaktycznych na podstawie doświadczenia wynikającego z pracy w Laboratorium Wyobraźni. Angażowała się także w inicjatywy naukowe podejmowane przez inne instytucje mające na celu wspieranie rozwoju naukowego dzieci i młodzieży. Trzykrotnie była jurorem w prestiżowym konkursie Fundacji Enea S.A. „Akademia talentów”, w którym oceniała m.in. osiągnięcia naukowe i kreatywność oraz możliwości rozwoju młodych naukowców ze szkół podstawowych i średnich.

Od kilku lat jest także wykładowcą na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza poszerzając w ten sposób swój warsztat dydaktyczno-merytoryczny o pracę ze studentami i dorosłymi.

Lista artykułów

Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Volkswagen Poznań łączą siły w walce o czyste powietrze