Blog

Agata Wylegała

Eksperci PPNT_Agata Wylegala

Starszy konsultant ds. Transferu Technologii. Od 2007 roku pracuje jako konsultant w projekcie Enterprise Europe Network (sieć wsparcia dla przedsiębiorców, do której należy PPNT), którego celem jest pomoc firmom w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności na rynku międzynarodowym oraz w procesie międzynarodowego transferu technologii, innowacji i wiedzy. Od 2017 roku zaangażowana jest przede wszystkim w procesy związane z komercjalizacją wyników badań naukowych, wspiera projekty naukowe i badawcze prowadzone przez naukowców oraz działania firm w zakresie transferu technologii i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przez innowacje.

Lista artykułów

Induktory sukcesu