Blog

Katarzyna Prętnicka

Katarzyna Prętnicka – Pełnomocnik Zarządu Fundacji UAM ds. Działalności Statutowej. Od 2006 roku zawodowo związana z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Współtworzyła InQbator Technologiczny PPNT, zaangażowana w projekty z obszaru wspierania przedsiębiorczości. Pracowała przy powoływaniu pierwszych 13 spółek portfelowych Fundacji UAM w ramach projektu InQbator Seed. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n/Odrą, a także Studiów Menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2017-2021 Dyrektor Operacyjny, w latach 2019-2021 Członek Zarządu Fundacji UAM.

Odpowiada za działalność statutową na rzecz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Koordynuje programy stypendialne i programy wsparcia społeczności akademickiej, w szczególności w obszarze popularyzacji nauki, wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu wiedzy.

Lista artykułów

Jesień w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM pod hasłem: Praktyczny Wymiar Nauki!