Blog

Katarzyna Prętnicka

Katarzyna Prętnicka – Menedżer ESG i Pełnomocnik Zarządu ds. Działalności Statutowej.

Od 2006 roku zawodowo związana z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n/Odrą, Studiów Menedżerskich oraz Studiów Podyplomowych Menedżer CSR w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2017-2021 Dyrektor Operacyjny, w latach 2019-2021 Członek Zarządu Fundacji UAM.

Ekspertka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i wdrażania ESG w firmach, w tym opracowywania strategii ESG i przygotowania do raportowania niefinansowego.

Lista artykułów

DYREKTYWA CSRD – CO OZNACZA DLA MŚP?

Jesień w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM pod hasłem: Praktyczny Wymiar Nauki!