Blog - Ochrona środowiska

DYREKTYWA CSRD – CO OZNACZA DLA MŚP?

2023-02-09
Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), opublikowana w grudniu 2022 r. nie tylko znacząco poszerzyła katalog firm  objętych obowiązkowym raportowaniem niefinansowym, ale też mocno podniosła poprzeczkę co do zakresu wymaganych ujawnień i jakości danych, które dotychczas musieli publikować giełdowi giganci,
a od 1 stycznia 2025 roku będą raportowały wszystkie duże spółki[i] (publikując raport w 2026 r.), następnie od 1 stycznia 2026 także małe i średnie spółki giełdowe (raport w 2027 r.).

 

Gdy przedsiębiorcy słyszą, że wymagane już niebawem raporty ESG będą stanowiły obowiązkowy i audytowany element sprawozdań z działalności, że będą sporządzane zgodnie z unijnymi standardami (ESRS), w perspektywie retro- i prospektywnej, po rzetelnej analizie wpływu spółki na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz nie mniej rzetelnym zbadaniu ryzyk i szans aspektów ESG dla kondycji finansowej spółki, w pierwszej kolejności pytają: Czy mnie to dotyczy? Małe i średnie spółki, nie będące tzw. jednostkami interesu publicznego, z ulgą reagują na informację, że nie zostały przewidziane w nowych przepisach i na tym często uznają temat ESG za zamknięty. Czy słusznie? Zdecydowanie nie!

Czytaj dalej

O zgodności projektu z zasadami 6R – część II

2023-02-08
Omówienie kryteriów „6R” wymaga wskazania już na samym początku informacji o tym, że są to zasady zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą zobowiązani realizować projekty unijne.

 

Pomimo wielu wyzwań, w ciągu ostatnich lat przedsiębiorcy dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że koncentrują się na proekologicznych praktykach w swoim działaniu.

 

 

 

W pierwszej części artykułu ( tutaj >>> ) wyszczególnione zostały reguły: refuse, reduce oraz reuse. Poniższy tekst stara się odpowiedzieć na pytania o istotności kryteriów recover, recycle i rethink.

Recover, jako czwarte już kryterium, odnosi się do odzyskiwania surowców i energii z odpadów, zamiast ich wyrzucania. Naturalnym celem tej zasady jest zmniejszenie ilości odpadów i zapotrzebowania na surowce pierwotne. Proces „recover” może obejmować różne metody, takie jak:

Czytaj dalej

O zgodności projektu z zasadami 6R

2023-01-30
W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw i konsumentów dostrzega znaczenie zrównoważonego rozwoju, a w konsekwencji –  dąży do wprowadzenia proekologicznych praktyk do swoich działań. W artykule poruszamy zagadnienie kryteriów „6R”, zgodnie z którymi przedsiębiorcy będą zobowiązani realizować projekty unijne.

 

 

 

 

 

Omawiane kryteria są o tyle istotne, że pomagają w projektowaniu i realizowaniu bardziej zrównoważonych projektów i działań, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko i zasoby naturalne. Ich wprowadzenie i stosowanie w różnych dziedzinach umożliwia bardziej zrównoważony i odpowiedzialny rozwój na skalę globalną.

Wśród zasad „6R” wyszczególniamy:

Czytaj dalej

Zielona chemia i zrównoważony rozwój, czyli konferencja „3rd Advances in Green Chemistry”

2022-11-21
W dniach 26 – 30 września 2022 Poznański Park Naukowo-Technologiczny zorganizował międzynarodową konferencję naukową „3rd Advances in Green Chemistry”, której tematem przewodnim była szeroko pojęta zielona chemia i zrównoważony rozwój.

 

Komitetowi organizacyjnemu konferencji w składzie: dr Andrea Szpecht, dr Adrian Zając, mgr Dawid Zieliński, dr Rafał Kukawka, dr Justyna Adamska, dr hab. Dominika Narożna, przewodniczył dr hab. inż. Marcin Śmiglak, wiceprezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a sponsorami byli: Innosil Sp. z o. o., Scented Science, Chemat oraz RSC Sustainability. Dodatkowo, czasopismo naukowe Methods and Protocols ufundowało nagrodę dla najlepszego wystąpienia ustnego w wysokości 500 CHF, a Energies – 3 równorzędne nagrody dla najlepszych prezentacji posterowych w wysokości 100 € każda. Wydarzenie posiadało również partnerów medialnych: Methods and Protocols (MDPI), Nanomaterials (MDPI), Przemysł Chemiczny, laboratoryjnie.pl, Biotechnologia.pl, Chemical Synthesis oraz Energies (MDPI). Uczestnikom zapewniono również możliwość opublikowania wyników badań w wydaniu specjalnym czasopisma International Journal of Molecular Sciences, dedykowanym naszej konferencji.

O wysokim poziomie naukowym świadczy skład komitetu naukowego konferencji, do którego udało nam się zaprosić znakomitych ekspertów:

Czytaj dalej

„DLA BŁĘKITNEGO NIEBA” – PODSUMOWANIE PROJEKTU

2022-07-06
W dniu 10 czerwca oficjalnie zakończyliśmy I edycję projektu „Dla błękitnego nieba”. Podczas naukowego pikniku zorganizowanego na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego spotkaliśmy się ze zwycięskimi grupami uczniowskimi, by wspólnie z przedstawicielami Volkswagen Poznań podziękować im za udział w niezwykle ambitnym przedsięwzięciu, jakim było podjęcie się przeprowadzenia badań naukowych opartych o koncepcję nauki obywatelskiej, których celem było zbadanie jakości powietrza oraz zachodzących zmian.

 

 

Kilka słów o nauce obywatelskiej…

Nauka obywatelska  (ang. citizen science) to koncepcja, której celem jest poszukiwanie takich metod badań naukowych, aby służyły one nie tylko prowadzeniu samego procesu badawczego, ale również umożliwiały współpracę pomiędzy środowiskiem naukowców i szeroko rozumianym społeczeństwem.

Czytaj dalej

Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Volkswagen Poznań łączą siły w walce o czyste powietrze

2021-10-12

Wiele dziś mówi się o negatywnych skutkach pandemii COVID-19, które dotknęły różne dziedziny życia społecznego i zawodowego na całym świecie. Laboratorium Wyobraźni PPNT także musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością. Jednak postanowiliśmy podjąć wyzwanie i znaleźć inne możliwości dla swojej działalności, która za swój nadrzędny cel stawia sobie przede wszystkim popularyzację nauki.

Czytaj dalej