Blog

Zielona chemia i zrównoważony rozwój, czyli konferencja „3rd Advances in Green Chemistry”

2022-11-21
W dniach 26 – 30 września 2022 Poznański Park Naukowo-Technologiczny zorganizował międzynarodową konferencję naukową „3rd Advances in Green Chemistry”, której tematem przewodnim była szeroko pojęta zielona chemia i zrównoważony rozwój.

 

Komitetowi organizacyjnemu konferencji w składzie: dr Andrea Szpecht, dr Adrian Zając, mgr Dawid Zieliński, dr Rafał Kukawka, dr Justyna Adamska, dr hab. Dominika Narożna, przewodniczył dr hab. inż. Marcin Śmiglak, wiceprezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a sponsorami byli: Innosil Sp. z o. o., Scented Science, Chemat oraz RSC Sustainability. Dodatkowo, czasopismo naukowe Methods and Protocols ufundowało nagrodę dla najlepszego wystąpienia ustnego w wysokości 500 CHF, a Energies – 3 równorzędne nagrody dla najlepszych prezentacji posterowych w wysokości 100 € każda. Wydarzenie posiadało również partnerów medialnych: Methods and Protocols (MDPI), Nanomaterials (MDPI), Przemysł Chemiczny, laboratoryjnie.pl, Biotechnologia.pl, Chemical Synthesis oraz Energies (MDPI). Uczestnikom zapewniono również możliwość opublikowania wyników badań w wydaniu specjalnym czasopisma International Journal of Molecular Sciences, dedykowanym naszej konferencji.

O wysokim poziomie naukowym świadczy skład komitetu naukowego konferencji, do którego udało nam się zaprosić znakomitych ekspertów:

prof. Jannick Duchet-Rumeau (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Francja), prof. Hectora Rodrigueza (Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania), prof. Stefana Stolte (Technische Universität Dresden, Niemcy), prof. Anję Mudring (Stockholms Universitet, Szwecja), Dr Natalię V. Plechkovą (Queen’s University of Belfast, Wielka Brytania), prof. Jasona P. Halletta (Imperial College London, Wielka Brytania) oraz prof. Lorenzo Guazzelli (Università di Pisa, Włochy).

Obrady zostały podzielone na pięć dziedzin tematycznych, które zostały uświetnione wystąpieniami zaproszonych wybitnych specjalistów w danej tematyce. I tak, dziedzinę Ionic Liquids reprezentowała Isabel Marrucho z wykładem zatutyłowanym „(Deep) Eutectic Solvents: a closer look on properties and applications”, Agnieszka Brandt-Talbot z wykładem “Commercialising sustainable raw materials for a biobased chemical industry” oraz Nicholas Gathergood z prezentacją “Biodegradation, atom economy and green toxicology: Tools for sustainable chemistry and the design of safer chemicals”, MaterialsSenentxu Lanceros-Mendez z wykładem „Ionic liquid based smart and multifunctional materials: materials design, processing and applications” oraz Michał Borysewicz z prezentacją “Solventless nanostructural metal and metal-oxide films”, CatalysisMarco Haumann z wykładem “Thin films of supported ionic liquids – enhancing industrial catalytic processes” oraz Adrian Franczyk z prezentacją “Catalytic hydrosilylation of unsaturated carbon-carbon bonds”, ElectrochemistryAnna Martinelli z wykładem “Ionic liquids and electrochemical devices” i Qamar Abbas z prezentacją “Electrochemical aspects of ionic liquids and ionic liquid-like electrolytes for fast energy storage” oraz BiosciencesRafał Łukasik z wykładem “Biomass in the focus of circular economy – biorefinery approach”. Ponadto, zaprosiliśmy przedstawiciela firmy Elsevier, dr Piotra Golkiewicza, z bardzo interesującą prezentacją na temat możliwości i wykorzystania platformy Reaxys w pracy naukowej chemika.

W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy również panel dyskusyjny, na którym uczestnicy wraz z zaproszonymi specjalistami dyskutowali ważkie tematy i problemy współczesnej nauki, technologii i przemysłu w aspekcie zarówno naukowym, jak ich ekonomiczno-geopolitycznym.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 naukowców z ośrodków naukowych w krajach takich jak Armenia, Austria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy, ale i bardziej egzotycznych jak Algieria, Brazylia, Chile, Indie czy RPA. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązywania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi. Dodatkowo, integracji uczestników sprzyjały wspólne posiłki oraz mniej formalne spotkanie w restauracji „Tam gdzie zawsze”, gdzie w luźnej atmosferze można było porozmawiać na tematy naukowe, jak i te z nauka niezwiązane.

Jak już wspomniałem, dla autorów najlepszego wystąpienia ustnego oraz 3 prezentacji posterowych przewidziano nagrody pieniężne. Laureatką nagrody za najlepsze wystąpienie ustne została Bruna F. Soares z Portugalii za prezentację zatytułowaną „Asymmetric poly(ionic liquid)–ionic liquid membranes for gas separation”. Trzy równorzędne nagrody za prezentacje posterowe zdobyli natomiast: Marcin Wysokowski za poster „Ionic liquid-assisted synthesis of chitin–ethylene glycol hydrogels as electrolyte membranes for sustainable electrochemical capacitors”, Jakub Zdarta za poster „ Estrogens removal by multifunctional biocatalytic membranes via simultaneous catalytic conversion, adsorption and membrane separation” oraz nasza szacowna koleżanka Andrea Szpecht za poster „Unsaturated ionic liquids as novel planar photonics components”.

Biorąc pod uwagę sukces jakim zakończyła się nasza konferencja, mamy nadzieję, że takie wydarzenia będą odbywać się jeszcze wielokrotnie w przyszłości i zakończą się co najmniej równie owocnie.

Dr Adrian Zając

Dr Adrian Zając uzyskał tytuł magistra chemii w Akademii Jana Długosza w Częstochowie w 2005 roku. Tytuł doktora nauk chemicznych został mu nadany przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi w 2011 roku. W 2016 roku odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Oakland (USA). Obecnie zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Badań Naukowych w Grupie Syntez Materiałowych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W jego polu zainteresowań znajduje się synteza organiczna i chemia analityczna, stereochemia oraz synteza i zastosowanie cieczy jonowych.